Podrobnosti a úplný řád školní jídelny najdete v odkazu.

Hlavní změnou je, že obědy nejsou automaticky objednány,

je třeba, aby si je každý objednal sám, jinak nebude mít v první školní den oběd.