• výchovná poradkyně: Mgr. V. Kopencová
  • školní metodik prevence: Mgr. I. Hurychová
  • kariérová poradkyně: Mgr. J. Beldová
  • metodik ICT: Ing. V. Horázný
  • koordinátor EVVO: Mgr. Š. Petrů
  • vedení školní knihovny: Mgr. H. Medová