Žáci 3. ročníků byli Českou školní inspekcí zařazeni do výběrového zjišťování výsledků vzdělávání v oblasti sociální gramotnosti. Testování v naší škole proběhne v listopadu 2019.

Konkrétní termín testování a další podrobné informace budou žákům postupně sdělovány.