• Zahraniční zájezd do Slovinska, adventní zájezd do Lince
  • Vzájemné návštěvy s partnerskou školou ve Zwettlu, čtvrtý ročník projektu EDISON
  • Odborné a všeobecné exkurze, mnoho zajímavých besed, návštěvy divadelních představení
  • Soutěže: psychologická, matematická, literární, fotografická, sportovní, soutěž v první pomoci, olympiády v českém jazyce a v cizích jazycích
  • Vánoční bruslení, majálesový volejbalový turnaj, brigáda EVVO