Dne 18. 10. 2019 podala naše škola žádost do uvedeného projektu pro realizaci aktivit zaměřených na prevenci rizikového chování s požadovanou dotací 68 000 Kč.