V měsíci listopadu žáci naší školy napekli a zdobili perníčky pro Společnost raná péče v Českých Budějovicích. Tyto perníčky budou použity na předvánoční sbírku a mikulášskou nadílku pro zdravotně postižené děti. 

Všem žákům naší školy, kteří se aktivně zapojili děkujeme.