Dne 21.11.2019 proběhla v naší škole pro žáky 3. ročníků přednáška EVVO na téma "Domnělá a skutečná rizika parazitárních onemocnění člověka". Žákům zajímavě prezentoval dané téma doc. Oleg Ditrich z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity.