Žákyně čtvrtých ročníků naší školy se 2. 12. 2019 zapojily do celostátní sbírkové akce Červená stužka. Prodejem stužek a šířením informací tak pomohly HIV pozitivním lidem v naší zemi.