Dne 5.12.2019 žáci 3. ročníků zajistili Mikuláše s mikulášskou nadílkou v naší škole a v Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s. 
Svoji návštěvou všechny potěšili a navodili vánoční atmosféru.