Dne 13. 1. 2020 naši školu navštívili zástupci ZSF JCU České Budějovice.
Žákyně čtvrtých ročníků byly seznámeny s jednotlivými studijními obory a s dalšími možnostmi studia na této fakultě.