Dne 23. 1. 2020 proběhne  v CSS v České ulici od 16:00 přednáška pro seniory na téma
Výživa ve středověku a jeden z nejstarších nápojů. 
Přednášet bude vyučující SZŠ J. Hradec Ing. Michaela Hofmanová a odborník z oboru Marcel Hofman.