Dne 23. 1. 2020 proběhla  v CSS v České ulici přednáška pro seniory na téma
Výživa ve středověku a jeden z nejstarších nápojů. 
Přednášela vyučující SZŠ J. Hradec Ing. Michaela Hofmanová a odborník z oboru Marcel Hofman.