Dne 3. 2. 2020 nás  navštívili zástupci Tyfloservisu z Č. Budějovic a připravili přednášku a ukázky práce s nevidomými.
Žáci čtvrtých ročníků si vyzkoušeli zásady komunikace a správný kontakt s lidmi s tímto smyslovým postižením.