Dne 6. 2. 2020 proběhla beseda pana Adame a paní Vojáčkové na téma
Život v mediální džungli,
která upozornila žáky na možná nebezpečí číhající na internetu a na kvalitní využití volného času středoškolské mládeže.