Na základě vyhlášení Vlády České republiky rozhodla ředitelka školy o uzavření budovy školy od 10. března 2020 od 18 hodin
do odvolání. Žákům je po celou dobu uzavření školy zakázán vstup do budovy.

Podle Ministerstva zdravotnictví budou mimořádná opatření platit minimálně do konce března.  Ministerstvo zdravotnictví
bude situaci pravidelně vyhodnocovat. O vývoji situace vás budeme průběžně informovat.

Vyučující budou žákům zasílat domácí úkoly a poskytovat studijní materiály prostřednictvím školních e-mailů nebo programu Bakaláři.
I tento způsob samostudia je plnohodnotnou součástí vyučovacího procesu a žáci musí počítat po návratu do školy se zpětnou vazbou učitele.

Sledujte webové stránky školy, FCB stránky školy a školní e-maily žáků.

Běla Picková, ředitelka školy