Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga dne 6. 5. 2020  na tiskové konferenci zveřejnil informaci, ve kterých termínech
se letos uskuteční maturitní a závěrečné zkoušky, ale stejně tak jednotná přijímací zkouška na střední školy.

Co se týče maturitních zkoušek, proběhnou v aktuálním školním roce 2019/2020 v následujícím sledu:

Didaktický test (předměty matematika, francouzský či anglický jazyk) – 1. června

Didaktický test (předměty český jazyk a literatura, německý, španělský či ruský jazyk) – 2. června

Didaktický test (předmět Matematika+) – 3. června

Písemná část (sloh) v letošním roce ve společné části maturit neproběhne.

Pouze praktické zkoušky a maturitní práce včetně obhajoby se mohou konat před samotnými didaktickými testy, je však žádoucí,
aby se tak nestalo okamžitě po návratu do škol. U profilových částí, včetně písemných
 (s výjimkou praktických zkoušek a maturitních prací),
pak ministerstvo doporučuje, aby se konaly po termínu jednotné přijímací zkoušky
 (tj. nejdříve 9. resp. 10. června).

Co se týče jednotných přijímacích zkoušek, ty v tomto školním roce (2019/2020) proběhnou následovně:

Čtyřleté obory (včetně nástavbového studia) – 8. června

Víceletá gymnázia – 9. června