V rámci výzvy 2020 byla naší škole schválena žádost v programu ERASMUS+, klíčové akce 1 – Projekty mobility osob v odborném vzdělávání a přípravě. Vzhledem ke covidové pandemii bude projekt realizován v tomto školním roce.

Žáci 3. ročníků se zúčastní ve dnech 29. 5. -18. 6. 2022 odborné stáže ve Vídni. Stáž absolvují ve zdravotnickém zařízení. Kromě odborných poznatků a výkonů budou zlepšovat a procvičovat i své jazykové kompetence.