• napsání 6 cvičných didaktických testů z českého jazyka a literatury a  6 cvičných didaktických testů z cizích jazyků (anglického nebo německého jazyka) v plném rozsahu a intenzivní procvičování problematických částí
  • napsání 6 slohových písemných prací jak z českého jazyka a literatury, tak z cizích jazyků
  • pilotáž z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků - „maturita nanečisto“ nabízí další možnost vyzkoušet si maturitní didaktické testy
  • možnost skupinového doučování v rámci projektu Šablony I, Šablony II
  • možnost individuálních konzultací

Podpora jazykové vybavenosti žáků:

  • spolupráce s partnerskou zdravotnickou školou ve Zwettlu (vzájemné návštěvy)
  • zapojení do jazykového projektu  EDISON - projektový týden se zahraničními stážisty (možnost intenzivní komunikace v angličtině a poznání různých kultur)

Nově od září 2020:

  • zapojení do eTwinningu - on-line spolupráce s partnerskou školou v zahraničí (komunikačním jazykem je angličtina)
  • ERASMUS+ - třítýdenní odborná stáž v zahraničí