V minulých letech:

 • napsání 6 cvičných didaktických testů z českého jazyka a literatury a  6 cvičných didaktických testů z cizích jazyků (anglického nebo německého jazyka) v plném rozsahu a intenzivní procvičování problematických částí
 • napsání 6 slohových písemných prací jak z českého jazyka a literatury, tak z cizích jazyků
 • pilotáž z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků - „maturita nanečisto“ nabízí další možnost vyzkoušet si maturitní didaktické testy
 • možnost skupinového doučování v rámci projektu Šablony I, Šablony II
 • možnost individuálních konzultací

Podpora jazykové vybavenosti žáků:

 • spolupráce s partnerskou zdravotnickou školou ve Zwettlu (vzájemné návštěvy)
 • zapojení do jazykového projektu  EDISON - projektový týden se zahraničními stážisty (možnost intenzivní komunikace v angličtině a poznání různých kultur)

Nově od září 2020:

 • zapojení do eTwinningu - on-line spolupráce s partnerskou školou v zahraničí (komunikačním jazykem je angličtina)
 • ERASMUS+ - třítýdenní odborná stáž v zahraničí
 • počet cvičných didaktických testů upraven (pro podporu zodpovědnosti žáků za složení maturitní zkoušky):
  • 3x povinně didaktický test z CJL, ANJ nebo NEJ
  • 2x dobrovolně didaktický test z CJL, ANJ nebo NEJ - na základě jejich zájmu!!
  • 1x pilotáž z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků - „maturita nanečisto“
 • stále možnost skupinového doučování
 • možnost individuálních konzultací