• k 1. 9. 2020 škola zahájí činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy
  • před prvním příchodem do školy se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti
  • nejsou stanovena pravidla pro pohyb osob před budovou školy
  • není omezen počet žáků ve třídách
  • je nutné dodržovat zvýšenou hygienu a dezinfekci rukou
  • ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) je povinná ve všech prostorách školy včetně tříd
  • ve škole bude k dispozici dostatek dezinfekce: u vstupu ve stojanech s dávkovačem,  ve třídách a společných prostorech, jednorázové papírové ručníky
  • úklid, dezinfekce a větrání prostor školy bude probíhat vícekrát denně
  • ve škole bude vyčleněna místnost pro umístění žáka v případě příznaků infekčního onemocnění; bude mu poskytnuta rouška a současně budou informováni zákonní zástupci nezletilého žáka, zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy
  • doporučujeme, aby osoba s příznaky infekčního onemocnění do školy nevstupovala
  • v případě jakýchkoliv změn v epidemiologické situaci Vás budeme informovat

Vše společně zvládneme jako na jaře, tak i na podzim. 
Běla Picková za kolektiv pracovníků SZŠ