V případě jakýchkoliv dotazů se na nás obracejte telefonicky na číslech 384 361 785, 384 361 786, 384 361 787.


 Proč studovat na naší škole → ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ JE SKVĚLÁ VOLBA DO BUDOUCNA

 

 • jsme škola rodinného typu, rozhodně ne anonymní
 • vysoká úroveň vybavení školy, příjemné zázemí pro žáky i pracovníky
 • výhodné umístění školy v centru města s dobrou dostupností MHD
 • výborná připravenost žáků v jejich odbornosti
 • široká nabídka uplatnění a specializací v oboru
 • zapojení do jazykových projektů, partnerství se zdravotnickou školou v zahraničí
 • zajímavá nabídka odborných a všeobecně vzdělávacích exkurzí, zahraničních zájezdů
 • individuální přístup k žákům
 • přátelská atmosféra
 • propojení školy se životem ve městě – s dětmi v MŠ a ZŠ, se seniory, dobrovolnická činnost žáků 
 • žáci školy se v průběhu odborné praxe významně podílí na péči o obyvatele zdejšího regionu, což přináší velmi pozitivní odezvu a řadu poděkování