Na základě přijatých mimořádných opatření bude škola od pondělí 12. 10. 2020 na dobu 14 dnů uzavřena (12. 10. - 23. 10. 2020).
Výuka bude probíhat distanční formou.

Běla Picková, ředitelka školy