K níže přiloženému dokumentu MŠMT ČR o hodnocení žáků za 1. pololetí školního roku 2020/2021 shrnujeme ve stručném přehledu:

  1. Uzavření klasifikace za 1. pololetí školního roku 2020/2021 v pátek 22. 1. 2021 do 13 hod.
  2. Pedagogická rada k hodnocení 1. pololetí školního roku 2020/2021 proběhne v pondělí  25. 1. 2021 v 15 hod.
  3. Klasifikace žáků v jednotlivých předmětech - přehled známek zpřístupněn v systému Bakaláři
  4. Předání výpisů z vysvědčení žákům nejpozději třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání

 

S pozdravem

vedení školy