Podmínkou pro účast žáka na přijímacích zkouškách je

  • negativní test, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech 
  • žádné příznaky onemocnění COVID - 19

Škola bude otevřena od cca 7. 35 hod.
Před školou se, prosím, nezdržujte a bez doprovodu vstupujte do školy.
V přízemí budovy i v jednotlivých poschodích a učebnách bude k dispozici dezinfekce a jednorázové ručníky.
V učebnách budou uchazeči sedět po jednom, bude zajištěno dostatečné větrání.
V případě karantény nebo nemoci nás kontaktujte na tel. 384 361 785, 384 361 787.

Co musíte mít s sebou:

  • originál potvrzení o negativním antigenním testu (testy i potvrzení poskytne Vaše základní škola) nebo doklad o tom, že osoba prodělala onemocnění COVID -19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní
  • rouška nebo respirátor (nově od 21. 4. 2021 povolena uchazečům rouška, respirátor FFP2 není povinností)
  • funkční psací potřeby

Přijímací zkouška bude zahájena v 8. 00 hod. Zadávající učitelky Vám v učebnách předají veškeré informace a zodpoví případné dotazy.

Těšíme se na Vás a přejeme hodně úspěchů.

S pozdravem
PhDr. Běla Picková
ředitelka školy

V J. Hradci 30. 4. 2021