Úřední deska

Projekty školy

Program MŠMT na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2015

Název projektu naší školy: Primární prevence rizikového chování

Rozhodnutí č. 0097/PP/2015 o poskytnutí neinvestiční dotace vydáno MŠMT 30. 1. 2015

 

Účast na projektu “ Strukturovaný dialog Junulara“ realizovaném Informačním centrem pro mládež J. Hradec v rámci projektu Erasmus+

realizace 1. 9. 2014 - 1. 5. 2015

Hlavním cílem: reálná participace mladých lidí ve veřejném dění na národní, regionální i lokální úrovni.

"Modernizace výuky" OPVK - EU peníze školám

realizace 1. 4. 2012 - 31. 7. 2014

eu

Přehled DUM a jejich autorů u šablony III/2

SZŠ zpracovala při realizaci projektu “Modernizace výuky“ (EU peníze SŠ) v rámci šablony III/2 DUMy pro: (viz odkaz)

Zlepšení podmínek pro výuku a praktické dovednosti žáků v přírodovědných předmětech na SŠ, SOŠ a SOU

realizace 2. 7. 2012 - 30. 9. 2014

Naše škola je zapojena do projektu "Zlepšení podmínek pro výuku a praktické dovednosti žáků v přírodovědných předmětech na SŠ, SOŠ a SOU". Projektu, který je zaměřen na zvýšení kvality a efektivity vzdělávání v přírodovědných předmětech (chemie, fyziky) se účastní 10 středních škol.

Projekt je ve fázi pilotáže - praktické ukázky pokusů, které si pedagogové sami připravují. V rámci tohoto projektu probíhají na naší škole laboratorní cvičení v předmětech chemie a fyzika s cílem zpřístupnit studentům nové metody laboratorních pokusů s využitím výpočetní techniky v součinnosti s různými typy digitálních snímačů různých fyzikálních veličin.

"Zdravý zoubek" v MŠ a ZŠ v regionu

"Zdravý zoubek" v MŠ a ZŠ v regionu

Udržitelnost projektu "Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách"

Udržitelnost projektu "Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách"