Ve  čtvrtek 19. března 2015 zavítala do naší školy vzácná návštěva. Studenty  a studentky třídy 4. A o organizaci, výhodách  a o možnostech zaměstnání přišli informovat ředitel jindřichohradecké nemocnice Ing. Miroslav Janovský, hlavní sestra Bc. Dana Běhounová, náměstek ředitele nemocnice a primář ARO MUDr. Vít Lorenc a auditorka ošetřovatelské péče Mgr. Jana Beránková.

Studenti a studentky se zajímali nejen o výši platu, ale i o další možnosti studia při zaměstnání.  Vedení nemocnice má velký zájem zaměstnávat absolventy zdravotnické školy a jejich další studium  plně podporuje.  Spolupráce nemocnice a školy je velmi dobrá a těšíme se i na další společné akce.

Dne 25. 2. 2015 se na naší škole konala beseda na téma „Jak se žije pacientům s revmatoidní artritidou.“ Akce se zúčastnili studenti třetích ročníků. O své životní zkušenosti se s námi přišly rozdělit paní Romana Lukášová a Marie Kubalová. Pro studenty bylo velkým přínosem seznámení se s nemocí prostřednictvím prožitku pacienta.

Dne 24. února 2015 se na SZŠ a VOŠ  v Českých Budějovicích konalo krajské kolo psychologické olympiády na téma „ Jak si navzájem lépe porozumíme“. Na této akci naši školu reprezentovaly vítězky školního kola Kateřina Bugajová a Iveta Trgiňová.

Za reprezentaci oběma studentkám děkujeme.

V pondělí 9. března 2015 po jarních prázdninách navštívil naši školu mladý španělský student Ion , který v rámci programu Erasmus diskutoval se studenty 4. ročníků o výhodách a možnostech, který tento program poskytuje.

Dne 27. února 2015 se v naší škole konala beseda z oblasti prevence sociálně patologických jevů na téma kouření.

Zúčastnili se jí studenti 2.B, 3.B, 4.A a 4.B. Besedu vedl pan Pavel Pilbauer. Zajímavou formou se studenty hovořil o vzniku závislosti na kouření  a o jeho negativních  stránkách.

Ve středu 18. února  2015 se v naší škole konala beseda enviromentální výchovy v rámci výukového programu Cassiopeia pod názvem Cesty jídla, které se zúčastnili studenti 1. ročníků SZŠ Jindřichův Hradec.

V pondělí 23. února  2015 se v naší škole konal seminář pořádaný finanční poradnou EKOMA. Studentky a studenti 3. ročníku měli možnost seznámit se zábavnou a poutavou formou se základy finanční gramotnosti.  

Dne 16. února 2015 se konalo školní kolo psychologické olympiády na téma „Jak si navzájem lépe porozumíme."

Z třídních kol postoupily do školního kola soutěže tyto studentky:

Bugajová Kateřina (2.A)

Trgiňová Iveta (2.B)                                        

Terberová Eliška (3.A)

Soukaná Tereza (3.B)

Korbelová Růžena (4.A)

Štanglová Klára (4.B)

Výsledky školního kola:

1. místo Trgiňová Iveta (2.B)

2. místo Bugajová Kateřina (2.A)

3. místo Korbelová Růžena (4.A)

První dvě nejlepší práce ze školního kola postupují do krajského kola v Českých Budějovicích, které se koná 24. února 2015.

Děkujeme všem účastníkům a blahopřejeme vítězům.

21

 

Dne 11. února 2015 bylo založeno konsorcium 3 SŠ v Jindřichově Hradci a Informačního centra pro mládež. Společně podáváme projekt, který umožní žákům vycestovat do Irska a Německa v rámci odborné praxe na 2 - 4 týdny. Veškeré náklady (cestovné, ubytování, stravování) jsou hrazeny z grantu. Věříme, že projekt Erasmus+ vyjde a přinese žákům nové zkušenosti a poznatky.

Zapojené školy:

Střední zdravotnická škola Jindřichův Hradec

OA TGM Jindřichův Hradec

Soukromá střední škola obchodu, služeb a provozu hotelů Jindřichův Hradec

Týden po jarních prázdninách bude důležitý pro  naše studenty anglického jazyka.

Nejdříve nás v pondělí 9. března 2015 navštíví španělský dobrovolník, který se studenty 4. ročníků pohovoří o své zemi a svých aktivitách - samozřejmě v anglickém jazyce.

A dále v pátek 13. března 2015 se od 10.15 hod. studenti nižších ročníků zúčastní divadelního představení v anglickém jazyce  „Peter Black“ v KD Střelnice J. Hradec.

Dne 19. ledna 2015 se družstvo dívek zúčastnilo okresního kola ve florbale, vybojovalo si 2. místo a tím i postup do krajského kola. Krajské kolo se konalo v Jindřichově Hradci 28. ledna 2015 a jen horším poměrem střelených a obdržených branek jsme obsadily 4. místo. Všem hráčkám děkujeme a přejeme úspěchy v dalších soutěžích.

Studenti oboru Sociální činnost v průběhu školního roku mají praktické vyučování v zařízeních:

Nemocnice J. Hradec :  oddělení LDN, sociální lůžka, dětské oddělení, ODN

CSS – DS Otín, J. Hradec

1. Mateřská škola J. Hradec II. , Růžová ulice

Souvislou praxi si studenti volí podle místa bydliště, studentům  dle možností umožníme  pro tento školní rok  doplnění praktických zkušeností i v zařízeních:

 Pečovatelská služba Ledax  o.p.s.,

 Domov pro matky s dětmi ( Azylový dům) Políkno

CSS Česká ulice, J. Hradec

Od příštího školního roku u oboru Sociální činnost rozšiřujeme praktické vyučování o pracoviště:

Občanské sdružení MESADA, J. Hradec

Otevřená OKNA , z.ú. ( dříve Občanské sdružení OKNA)

Sociální pracovnice Nemocnice J. Hradec

CSS Česká ulice, J. Hradec

CSS Bobelovka, J. Hradec 

Ředitelka Střední zdravotnické školy v Jindřichově Hradci stanoví podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 671/2004 Sb. o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách jí stanovené počty přijímaných uchazečů pro školní rok 2015/2016 takto:

Obor vzdělávání
Kód oboru
Forma vzdělávání

Počet tříd

Počet
přijímaných
uchazečů

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT
(53-41-M/01)
denní studium
1 30
SOCIÁLNÍ ČINNOST
(75-41-M/01)
denní studium
1 30

více informací zde

8. 00 - 9.10 hod- program TU se třídami

9.15 - 9.40 – „Zpívání na schodech“

9.45 odchod tříd na zimní stadion pod vedením TU

10.00-12.00 hod.-  „Vánoční bruslení“

po skončení začátek VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN!!!

Ve středu 3. a 10. prosince 2014 (od 12 do 16 hod.)  proběhla v naší škole sbírka "POMOZTE DĚTEM A SENIORŮM“  adresovaná tentokrát dětem z Klokánku v Jindřichově Hradci a seniorům na DS Otín.  Sbírka byla organizována ve spolupráci s Městskou knihovnou v J. Hradci a také humanitární organizací Adra. Celkem se vybralo 5 beden oblečení, 1 bedna hraček, 1 bedna školních potřeb a 2 batohy, 1 bedna dětské literatury, 4 balení dětských past (60 ks) a 2 balení ústních vod (24 ks). K seniorům směřují 4 bedny časopisů. 

Všem dárcům, kteří přispěli ke krásnému výsledku sbírky, moc děkujeme.

(Další viz fotogalerie)

Důležité informace k lyžařskému kurzu Hochficht 19. 1.-23. 1. 2015

Odjezd na kurz: v pondělí 19. ledna 2015 v 6.15 hod. od budovy SZŠ v JH, sraz je v 6.00!!!

Po předchozí domluvě,  lze přistoupit i během cesty do Č.B.

Návrat z kurzu je plánován na pátek 23. ledna 2015 mezi 19.- 20. hod. v JH.

Na kurz si nezapomeňte vzít: oblečení na lyžování- kalhoty, svetr, zimní bundu, alespoň dvoje rukavice, čepici – jen čelenka nestačí, teplé ponožky, lyžařské brýle a oblečení pro pobyt v hotelu, přezůvky, hygienické potřeby,  lyžařskou helmu – v Rakousku je povinná, batoh nebo tašku na přenášení lyžáků.

V případě, že užíváte pravidelně nějaké léky, tak si je nezapomeňte doma!! Zdravotní kartičku pojišťovny a osobní doklady jsou nutné!!! Vše důležité je již zaplacené, pro vlastní potřebu si lze vzít 10-20 Euro.

Za správnost seřízení bezpečnostního vázaní zodpovídají rodiče, při nástupu do autobusu budeme vybírat potvrzení, že vázání bylo odborně seřízeno.

 

Vážení rodiče,

Ráda bych vás seznámila se základními bezpečnostními pokyny pro pobyt na horách.

V celém ubytovacím zařízení a po celou dobu konání kurzu je zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm, dále je zakázána konzumace alkoholických nápojů včetně piva a všech návykových látek. Účastníci kurzu nesmí bez povolení vedoucími kurzu opouštět hotel a ani nesmí na pokojích přijímat cizí osoby.

V případě závažného porušení těchto pokynů, může být účastník vyloučen z kurzu a na vlastní náklady dopraven domů. Děkuji za pochopení.

 H.Křížová – vedoucí kurzu

V Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s. proběhla v pátek 5. prosince 2014 ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou v Jindřichově Hradci mikulášská nadílka na odděleních následné a rehabilitační péče, na oddělení sociálních lůžek a na dětském oddělení. Pacienti na pokojích zpívali a říkali básničky, za které od andělů dostali sladkou odměnu, kterou vyrobili sami studenti střední zdravotnické školy. Pro pacienty to byla příjemná změna, která vedla k odpoutání myšlenek od jejich nemoci a navodila příjemnou atmosféru.

Naši studenti během měsíce října realizovali preventivní program Zdravý zoubek u žáků prvních tříd 3. ZŠ. Během prezentace Zdravého zoubku byla se studenty natočena reportáž, která se vysílala v Českém rozhlasu na Radiožurnálu.

 

 

Exkurze – Adventní Vídeň 26. 11. 2014

Pokyny pro účastníky exkurze

sraz účastníků: 6.45 hod. v budově, kontrola dokladů (občanský průkaz nebo cestovní pas)

odjezd: 7. 00 hod. od budovy školy

kapesné pro vlastní potřebu: minimálně 10 €; případně více

pojištění: všichni účastníci jsou pojištěni, eventuální připojištění si každý zajišťuje individuálně

souhlas pro dobu rozchodu: souhlas pro samostatný pohyb v době osobního volna musí být stvrzen podpisem rodičů na obdrženém tiskopise, je potřeba mít aktivován roaming pro volání v zahraničí

program:

- Schönbrunn - letní rezidence Habsburků,

- centrum města- Hofburg, Stephansdom, Am Graben, Kärntnerstraβe, Kaisergruft, Maria-Hilfer-Straβe, Rathaus, adventní trhy

příjezd: kolem 20.00 hod.

 

Správní rada O. P. S. odsouhlasila příspěvek 320 Kč na tento školní rok. Částku je možné uhradit přímo na schůzkách třídním profesorům.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.