V úterý 27. května 2014 od 15. 00 hod. proběhne pro studenty „Beseda o Německu“, kde zájemci získají informace o možnostech studijního a pracovního uplatnění v Německu.

22. května 2014 propukne na naší škole v 17.30 filmová noc (druhý ročník).

Program:

  • 17.30 příprava ohniště
  • 18.00 zapálení ohně, příprava večeře
  • 19.00 - 23.59 sledování filmů ve dvou učebnách (1 a 8)

Vezměte si s sebou spací pytel, hyg. potřeby a dobrou náladu.

Ve středu 7. května 2014 se na „zdrávce“ neučilo, ale sportovalo. Každoročního turnaje se letos zúčastnilo 7 družstev a toto jsou výsledky:

1. místo - třída 4.B

2. místo - třída 3.A      

3. místo - třída 2.A                

► Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn 23. 4. 2014 v odpoledních hodinách na webových stránkách školy a v prosklené vitríně ve vstupní části do budovy školy.

V případě přijatých uchazečů se rozhodnutí o přijetí oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá!

Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého přijatého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým žákem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou! Výjimečně je umožněno uchazeči vzít zápisový lístek zpět, aby mohl potvrdit svůj zájem o vzdělávání na jiné SŠ, kde byl přijat na základě odvolání (ředitelce školy předloží písemnou žádost o zpětné vydání zápisového lístku a doloží písemné rozhodnutí o přijetí na odvolání).

Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na naší škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilého nepřijatého uchazeče zašle ředitelka školy písemné rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání! Proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání může zákonný zástupce uchazeče nebo zletilý uchazeč podat odvolání do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, České Budějovice, prostřednictvím  ředitelky  Střední zdravotnické školy, Jindřichův Hradec, Klášterská 77/II, 377 01.

Podle § 82, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, musí odvolání obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. 

Výsledky voleb ze dne 27. 3. 2014

Zvoleným členem školské rady z řad oprávněných studentů:

1. Michalíková Lucie  2. B  34 hlasy

2. Průšová Lenka          1. B  30 hlasů

3. Filip Michal                3. A  20 hlasů

Zvoleným členem školské rady z řad pedagogických pracovníků:

Mgr. Mácová Miroslava   14 hlasů

Mgr. Mazancová Jana          1 hlas

Bc.  Komárková Irena         0 hlasů                                           

Účast na volbách do školské rady:

Počet voličů z řad pedagogických pracovníků: 20

Volilo: 15

Počet voličů z řad studentů:  94

Volilo:  55

Počet voličů z řad rodičů: 29

Celkem hlasů: 99 (15+55+29) 

Družstvo našich florbalistek podalo 2. dubna 2014 v okresním kole soutěže ve florbale SŠ a SOU skvělý sportovní výkon a obsadilo 2. místo. Děvčata zároveň postoupila i do krajského kola soutěže, které se bude konat v úterý 8. dubna.

Našim úspěšným sportovkyním děkujeme a přejeme hodně štěstí a úspěchu i v dalším kole.

Vážení uchazeči, jsme rádi, že jste se přihlásili právě na naši školu. Nyní probíhá kontrola úplnosti vašich přihlášek. Začátkem dubna vám bude poštou zaslána pozvánka k přijímací zkoušce, ve které budou uvedeny všechny potřebné informace a vaše registrační číslo.

Ať se vám při testu z biologie člověka daří co nejlépe.

Dne 12. března 2014 se 4 studenti naší školy zúčastnili olympiády – Martina Čechová z 1.A a Růžena Korbelová z 3.A, Jakub Maxa z 3.B a Jan Michálek z 2.A. Děkujeme všem účastníkům za reprezentaci školy.

Basketbalisté BK Lions Jindř.Hradec v naší škole

Dne 6. března 2014 ve spolupráci s oddílem basketbalu BK Lions J. Hradec navštívili naši školu a hodinu konverzace v anglickém jazyce dva zahraniční basketbalisté – pivot Ferrakohn Hall z USA a rozehrávač Hernst Laroche z Kanady . Po počátečním ostychu jsme se přece jen trochu „rozpovídali“ a společné focení už bylo úplně v pohodě.  

Ukázka z testu k přijímací zkoušce z biologie člověka

Ve čtvrtek 13. února 2014 proběhlo školní kolo Psychologické olympiády tentokrát s tématem "Hrdinství není přežitek". Olympiády se zúčastnili studenti 2. - 4. ročníků. Soutěž vyhrála, po jednomyslném rozhodnutí komise, sl. Aneta Slipková (4. A) a 2. místo obsadila sl. Barbora Zdeňková (4. B). Obě jmenované postupují do krajského kola, které proběhne v Českých Budějovicích. Děkujeme všem soutěžícím a organizátorkám této akce. Anetě a Barboře přejeme v krajském kole hodně štěstí a úspěchů:-)

Zdravý zoubek Jindřichův Hradec 2013

Projekt Zdravý zoubek Jindřichův Hradec 2013 byl primárně preventivním opatřením směřujícím ke zlepšení orálního zdraví dětí a mládeže. Projekt se zaměřil na děti v mateřských školách (dále v textu MŠ) a na žáky v základních školách (dále v textu ZŠ) v JH.

Ve středu 29. ledna 2014 zvítězila naše studentka 3. A Růžena Korbelová v okresním kole Olympiády v německém jazyce. Moc blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Budeme držet palce v krajském kole, které proběhne 7. března 2014 v Českých Budějovicích.

14. února 2014 mají zájemci z řad studentů možnost  zúčastnit se (stejně jako minulý rok) „Valentýnského lyžování“. Jedná se o jednodenní zájezd do lyžařského střediska  Kramolín na Lipně.

Ve dnech 23. - 26. dubna 2014 pořádáme pro naše studenty zahraniční zájezd do Paříže. Přejeme spoustu hezkých zážitků.

V pondělí 13. ledna 2014 od 12 do 16 hod. proběhla v naší škole sbírka "POMOZTE DĚTEM" pro Dětský domov v Kamenici nad Lipou.  Sbírka byla organizována ve spolupráci s Městskou knihovnou v J. Hradci a také humanitární organizací Adra. Celkově se od 20. listopadu 2013 vybralo 18 beden oblečení, hraček, knih, her, aktovek a objevila se také jedna kytara pro budoucí malé hudebníky.

Všem dárcům moc děkujeme.

 

(Další viz fotogalerie)

 

Střední zdravotnická škola Jindřichův Hradec, Městská knihovna Jindřichův Hradec, humanitární organizace ADRA vyhlašují sbírku pro Dětský domov Kamenice nad Lipou „POMOZTE DĚTEM“.

16. října 2013 - návštěva výstavy (studenti sociálního oboru) pořádané Centrem pro zdravotně postižené v Jindřichově Hradci.

31. října 2013 -  účast našich studentek na Dni hygieny rukou, pořádané Nemocnicí v Jindřichově Hradci.

15. října 2013 – účast našich studentek na Prezentační výstavě středních škol v Třeboni.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.