Ve středu 15. října 2014 podpoří, stejně jako v minulých letech, studenti a pracovníci naší školy sbírku Bílá pastelka, která je určena na podporu nevidomých a slabozrakých. O vybrané částce vás budeme informovat.

V úterý 7. října 2014 navštíví studenti 4. roč. Hospic v Prachaticích a ve středu 8. října 2014 studenti 2. roč. pracoviště Letecké záchranné služby v Českých Budějovicích. V druhé polovině října shlédnou studenti naší školy zajímavou výstavu "Lidské tělo" v Brně.

Srdíčkové dny 22. a 23. září 2014

Studenti SZŠ prodejem předmětů s logem „Život dětem“ získali finanční částku 4820 Kč. Částka bude použita na pomoc dětem se závažným onemocněním, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů.

Srdečně vás zveme na den otevřených dveří, který proběhne na naší škole ve 6. října 2016. Těšíme se na vaši návštěvu.

Žáci a vyučující naší školy se zapojí ve čtvrtek 25. září 2014  do nácviku hromadného neštěstí v areálu Nemocnice Jindřichův Hradec a. s.

Sportovní kurz začíná ve středu 3. září a končí v pondělí 8. září 2014. Pokud nebudete předem informováni o změně, tak začátek všech aktivit je v 8.00 hod. ve škole a konec programu je mezi 12. – 13.hod. (odpolední výuka odpadá)

Vše potřebné  na kurz je zajištěno, na cyklistickou vyjížďku musíte všichni mít cyklistickou přilbu, můžete mít své vlastní kolo. Doporučuji si vzít menší batoh na záda, přenosnou cyklistickou tašku na nosič či řídítka, pití, svačinu, menší obnos peněz, brýle a cyklistické rukavice.

Další činností je kanoistika na Vajgaře. Zaručuju vám, že u vody se vždy namočíte, a proto je nutné mít s sebou náhradní oblečení a i boty do lodě, pokud vám vadí chodit naboso. Ručník, svačinu a pití si také nezapomeňte.

Adaptační kurz proběhne:

pro třídu 1. A (obor Zdravotnický asistent)

   od 1. 9. 2014 od 16. 30 hod – do 2. 9. 2014 do 13. 00 hod

pro třídu 1. B (obor Sociální činnost)

  od 2. 9. 2014 od 16. 30 hod – do 3. 9. 2014 do 13. 00 hod

Studenti naší školy dosáhli v průběhu června 2014 úspěchů na Celostátních soutěžích v první pomoci. Studenti 1. roč. obsadili na 20. ročníku soutěže v PP Jihlavě krásné 4. místo (ze 34 družstev). Studenti 3. ročníku se zúčastnili XIX. roč. soutěže v PP v Brně a umístili se na velmi pěkném 10. místě (z 27 družstev).

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

12. června 2014 proběhne "X. ročník soutěže v poskytování první pomoci - Memoriál Dáši Křížové ". Soutěž se pořádá každoročně na závěr výuky předmětu první pomoc pro studenty 1. A obor Zdravotnický asistent a pro studenty 2.B obor Sociální činnost.

SZŠ zpracovala při realizaci projektu „Modernizace výuky“ (EU peníze SŠ) v rámci šablony III/2 DUMy...

Do 23. 5. 2014 můžete podávat přihlášky do dalšího kola přijímacího řízení. Přihlášky zasílejte nebo doručte osobně do kanceláře ředitelky školy na adresu: Klášterská 77/II, 377 01  Jindřichův Hradec.

V úterý 27. května 2014 od 15. 00 hod. proběhne pro studenty „Beseda o Německu“, kde zájemci získají informace o možnostech studijního a pracovního uplatnění v Německu.

22. května 2014 propukne na naší škole v 17.30 filmová noc (druhý ročník).

Program:

  • 17.30 příprava ohniště
  • 18.00 zapálení ohně, příprava večeře
  • 19.00 - 23.59 sledování filmů ve dvou učebnách (1 a 8)

Vezměte si s sebou spací pytel, hyg. potřeby a dobrou náladu.

Ve středu 7. května 2014 se na „zdrávce“ neučilo, ale sportovalo. Každoročního turnaje se letos zúčastnilo 7 družstev a toto jsou výsledky:

1. místo - třída 4.B

2. místo - třída 3.A      

3. místo - třída 2.A                

► Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn 23. 4. 2014 v odpoledních hodinách na webových stránkách školy a v prosklené vitríně ve vstupní části do budovy školy.

V případě přijatých uchazečů se rozhodnutí o přijetí oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá!

Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého přijatého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým žákem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou! Výjimečně je umožněno uchazeči vzít zápisový lístek zpět, aby mohl potvrdit svůj zájem o vzdělávání na jiné SŠ, kde byl přijat na základě odvolání (ředitelce školy předloží písemnou žádost o zpětné vydání zápisového lístku a doloží písemné rozhodnutí o přijetí na odvolání).

Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na naší škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilého nepřijatého uchazeče zašle ředitelka školy písemné rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání! Proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání může zákonný zástupce uchazeče nebo zletilý uchazeč podat odvolání do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, České Budějovice, prostřednictvím  ředitelky  Střední zdravotnické školy, Jindřichův Hradec, Klášterská 77/II, 377 01.

Podle § 82, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, musí odvolání obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. 

Výsledky voleb ze dne 27. 3. 2014

Zvoleným členem školské rady z řad oprávněných studentů:

1. Michalíková Lucie  2. B  34 hlasy

2. Průšová Lenka          1. B  30 hlasů

3. Filip Michal                3. A  20 hlasů

Zvoleným členem školské rady z řad pedagogických pracovníků:

Mgr. Mácová Miroslava   14 hlasů

Mgr. Mazancová Jana          1 hlas

Bc.  Komárková Irena         0 hlasů                                           

Účast na volbách do školské rady:

Počet voličů z řad pedagogických pracovníků: 20

Volilo: 15

Počet voličů z řad studentů:  94

Volilo:  55

Počet voličů z řad rodičů: 29

Celkem hlasů: 99 (15+55+29) 

Družstvo našich florbalistek podalo 2. dubna 2014 v okresním kole soutěže ve florbale SŠ a SOU skvělý sportovní výkon a obsadilo 2. místo. Děvčata zároveň postoupila i do krajského kola soutěže, které se bude konat v úterý 8. dubna.

Našim úspěšným sportovkyním děkujeme a přejeme hodně štěstí a úspěchu i v dalším kole.

Vážení uchazeči, jsme rádi, že jste se přihlásili právě na naši školu. Nyní probíhá kontrola úplnosti vašich přihlášek. Začátkem dubna vám bude poštou zaslána pozvánka k přijímací zkoušce, ve které budou uvedeny všechny potřebné informace a vaše registrační číslo.

Ať se vám při testu z biologie člověka daří co nejlépe.

Dne 12. března 2014 se 4 studenti naší školy zúčastnili olympiády – Martina Čechová z 1.A a Růžena Korbelová z 3.A, Jakub Maxa z 3.B a Jan Michálek z 2.A. Děkujeme všem účastníkům za reprezentaci školy.

Basketbalisté BK Lions Jindř.Hradec v naší škole

Dne 6. března 2014 ve spolupráci s oddílem basketbalu BK Lions J. Hradec navštívili naši školu a hodinu konverzace v anglickém jazyce dva zahraniční basketbalisté – pivot Ferrakohn Hall z USA a rozehrávač Hernst Laroche z Kanady . Po počátečním ostychu jsme se přece jen trochu „rozpovídali“ a společné focení už bylo úplně v pohodě.  

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.