zahraniční stážisté na SZŠ J.Hradec 
24.
2. – 3.3. 2019

V úterý 18. prosince 2018 dopoledne přinesli žáci pěveckého souboru Střední zdravotnické školy v J. Hradci pohodu se svým vánočním programem koled do jindřichohradecké nemocnice.
Nejprve zazpívali ve vstupní hale polikliniky, dále na odděleních ONRPA a ONRPB.
Odpoledne je čekali senioři v DS Otín. Program se všem líbil a přiblížil atmosféru blížících se Vánoc.
Více, viz fotogalerie.

Ve čtvrtek 6. 12. 2018 se v J. Hradci v městské sportovní hale konalo okresní kolo turnaje ve volejbalu, kterého se účastnilo družstvo dívek SZŠ J. Hradec. Přes veškerou snahu byla naše hra odměněna 4. místem.

Sportovní akce proběhla ve zdravém sportovním duchu a v rámci fair play.

Dne 17. 12. 2018 proběhla v naší škole dějepisná  soutěž Osobnosti osmičkových let naší historie. Soutěže se zúčastnila tříčlenná družstva z 1. a 2. ročníků.
Soutěžící prokazovali znalosti  spojené s naší historií 20. století.

Ve čtvrtek 6. prosince 2018 byla na naší škole ukončena předvánoční sbírka „Radost dětem v Nemocnici J. Hradec“ organizovaná již tradičně ve spolupráci s Městskou knihovnou J. Hradec, humanitární organizací ADRA a Nemocnicí J. Hradec. V letošním roce se do sbírky zapojily rovněž jindřichohradecká Vysoká škola ekonomická a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

20. listopadu proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce 2018/19

Na předních místech se umístily :
1. místo: Nikola Miklová, 4.B
2. místo: Klára Tůmová, 2.B
3. místo: Jana Rozporková, 1.A

Všem soutěžícím děkujeme za účast.

Ve středu 5. 12. 2018 žákyně 4. A v rámci praxe ukázaly svou skrytou tvář. V kostýmech Mikuláše, anděla a několika čertů potěšily pacienty lůžkových oddělení jindřichohradecké nemocnice. Hlavně děti ocenily, že kniha hříchů zůstala nepopsána. Perníčky, které žákyně samy napekly a ozdobily, chutnaly i seniorům na oddělení následné  péče.
Mikuláš s anděly a čerty zavítal i do naší školy a mezi klienty domova seniorů, tentokrát v podání žákyň 3.A a 3.B.

V průběhu října a listopadu se naši žáci zapojili do realizace preventivního programu Zdravý zoubek 2018.
Proškolili celkem 662 dětí z MŠ a 1. tříd ZŠ v Jindřichově Hradci. Díky sponzorům jsme mohli dětem předat i motivační balíčky k prevenci zubního kazu.

29. 11. 2018 se žákyně čtvrtých ročníků naší školy zapojily do celonárodní sbírkové akce Červená stužka ve prospěch HIV pozitivních osob.
Na sbírkové konto jsme přispěli 4 359 Kč po prodeji všech 200 stužek.

Ve čtvrtek 6. prosince 2018  se na naší škole uskutečnil druhý Den otevřených dveří.

Dne 26.11.2018 žáci 3.B a 4.B oboru Sociální činnost zdobili perníčky pro předvánoční sbírku rané péče. Perníčky upekli žáci ze všech ročníků ve svém osobním volnu. Touto  formou vyjádřili solidaritu s rodinami pečujícími o dítě se zdravotním postižením.

FOTO:
Zdobení perníčků

V pátek 23. 11. 2018 se v J. Hradci v městské sportovní hale konal basketbalový turnaj smíšených družstev žáků středních škol - Memoriál Karla Sedláře, kterého se zúčastnilo družstvo SZŠ J. Hradec. Vzhledem k vysoké basketbalové konkurenci jsme se umístili na 4. místě.

Sportovní akce proběhla ve zdravém sportovním duchu a v rámci fair play.  Již teď se těšíme na další ročník!

Ve čtvrtek 22. listopadu 2018 se v naší škole konalo oblastní kolo 11. ročníku oblíbené soutěže PIŠQWORKY.
Soutěžní klání proběhlo v příjemné atmosféře. Zvítězil tým z Gymnázia Dačice.
Vítězům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v krajském kole.

Dne 19. 11. 2018 žáci druhého ročníku SZŠ J. Hradec navštívili jindřichohradecké Muzeum fotografie, kde se zúčastnili strukturovaného dialogu s europoslancem Tomášem Zdechovským, zaměřeného na téma EU pro mladé. Zapojení do akce mělo u žáků velice pozitivní ohlas.

V neděli 18. listopadu 2018 jsme s žáky naší školy navštívili Prahu. Konkrétně Kavčí hory, kde sídlí budova České televize.
Po prohlídce budovy ČT, jsme se aktivně zúčastnili natáčení pořadu "Tajemství těla".
Přivezli jsme si mnoho krásných zážitků.

Dne 19. 11. 2018 proběhla beseda žáků 4. ročníků s paní Věrou Šilerovou z Registru dárců kostní dřeně.
Seznámila nás s podmínkami vstupu do dárcovského registru a zodpověděla dotazy žáků. 

V pátek 16. listopadu 2018 proběhla pro žáky 4. ročníků speciální Roadshow Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Zástupci  ZSF JU zábavnou prezentací a soutěžemi maturanty neformálně seznámili se sociálními a zdravotnickými obory na ZSF JU.

Dne 1. 11. 2018 žáci druhých ročníků navštívili divadelní představení Maryša v Divadle Oskara Nedbala v Táboře a 8. 11. 2018 žáci prvních a čtvrtých ročníků zhlédli hru Lakomec v sále Kulturního domu Střelnice v Jindřichově Hradci.
Představení se líbila.

Ve středu 24. 10. 2018 se v J. Hradci na 5. ZŠ konalo okresní kolo turnaje ve stolním tenisu, ve kterém družstvo dívek SZŠ J. Hradec obsadilo 1. místo ve své kategorii. Následně se pak v úterý 6. 11. 2018 na stejném místě konalo kolo krajské, ve kterém dívky obsadily krásné 2. místo.
Děvčata, děkujeme za reprezentaci naší školy!

Dne 5. 11. 2018 se uskutečnila v rámci EVVO beseda pro třetí ročníky na téma Energetická gramotnost. Žákyně si rozšířily obzory v tématech Blackout, Energetická soustava na území ČR, Rozdíly mezi stejnosměrným a střídavým proudem a Rozdíly mezi jednotlivými druhy elektráren.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.