Dne 12. - 13. června 2017 se studenti Jakub Kučera (3. B), Miroslava Ochmanová (3. A) a Kateřina Filípková (2. A) zúčastnili XXII. ročníku soutěže první pomoci v Brně. Naše družstvo se umístilo na 12. místě z 24 družstev.

Dne 15. 6. 2017 proběhla další přednáška pro seniory. Tentokrát na téma „Sexualita ve stáří aneb láska kvete v každém věku". Přednášejícími byly Mgr. Beldová a  Mgr. Hurychová.

Adaptační kurz proběhne:
pro třídu 1. A (obor Zdravotnický asistent)
   od 4. 9. 2017 od 16. 30 hod – do 5. 9. 2017 do 13. 00 hod

pro třídu 1. B (obor Zdravotnický asistent)
   od 5. 9. 2017 od 16. 30 hod – do 6. 9. 2017 do 13. 00 hod

Dne 8. 6. 2017 proběhl na naší škole 13. ročník soutěže v první pomoci a 5. ročník Memoriálu Dáši Křížové. Soutěže se zúčastnilo 30 žáků rozdělených do deseti družstev. Žáci poskytovali na pěti stanovištích laickou první pomoc v různých modelových situacích. Soutěž proběhla ve spolupráci s pracovníky ze Zdravotnické záchranné služby JčK a anesteziologicko - resuscitačního oddělení Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

Dne 15. 6. 2017 proběhne další přednáška pro seniory. Tentokrát na téma „Sexualita ve stáří aneb láska kvete v každém věku". Začínáme v 16:00 v CSS ul. Česká. Přednášejícími jsou Mgr. Beldová, Mgr. Hurychová.

Dne 31. 5. 2017 proběhl v Nemocnici J. Hradec a. s. Světový den bez tabáku, kterého se zúčastnily i studentky SZŠ. Pomáhaly organizátorům s průběhem akce, na které měřily zájemcům hladinu cukru v krvi, krevní tlak a BMI.

Ve středu 24. 5. 2017 proběhla ve školní posilovně beseda o historii 20. století formou krátkého uvedení do tématu lektorem a primárním preventistou Radkem Hejretem a následně formou vzpomínek s pamětnicí holocaustu RNDr. Michaelou Vidlákovou, členkou předsednictva Terezínské iniciativy. RNDr. Vidláková se narodila roku 1936 v Praze do české židovské rodiny. Byly jí teprve dva roky, když byla naše republika obsazena nacisty a šest let, když byla odvezena spolu se svými rodiči do ghetta v Terezíně.
Oběma přednášejícím moc děkujeme a velice si ceníme jejich práce.

Dne 5.5.2017 se konal v Nemocnici J.Hradec, a.s. Den hygieny rukou. Naše žákyně Simona Vettermannová, Natálie Vopálková, Věra Říčanová a Natálie Vejvodová se aktivně zapojily do pomoci.

Dne 13.5.2017 se naše škola zapojila do projektu "Jak se vaří zdraví". Projekt byl organizován městem Jindřichův Hradec a byl zaměřen na zdravou výživu a péči o zdraví. Naše studentky Kamila Havlíková, Kateřina Töröková a Monika Kůrková učily zábavnou formou děti a dospělé jak správně pečovat o zuby.

Dne 4. května 2017 studenti 2. a 3. ročníků v rámci exkurze navštívili Židovské město v Praze, kde se seznámili s židovskou kulturou a v Pinkasově synagoze si připomněli oběti holokaustu. Na téma 2. sv. války byla také zaměřena návštěva Národního památníku heydrichiády. Program pokračoval i ve večerních hodinách, od 19.00 hodin studenti  zhlédli divadelní představení Krvavá svatba ve Stavovském divadle.

Turnaje se zúčastnilo 6 tříd. Prvním rozehřívacím zápasem se družstva rozdělila do dvou skupin. Následovala hra ve skupině – každý s každým. Dle výsledků ve skupinách se hrálo na dva vítězné sety o konečné umístění. Výsledné pořadí tříd:
6. místo obsadila 2. B, 5. místo třída 1. B, 4. se umístila třída 1. A.
3. místo a bronzovou medaili získala třída 3. B. Ve finále družstva předvedla hezký volejbal, větší vůli po vítězství nakonec ukázala třída 2. A a 3. A obsadila krásné 2. místo.
2. A jakožto vítězné družstvo turnaje sehrála zápas s učitelsko – absolventským týmem.
První tři týmy byly odměněny pizzami, které byly zakoupeny z prostředků Obecně prospěšné společnosti při naší škole. Fotografie z akce jsou v sekci Fotogalerie.

 

Na níže uvedeném odkazu mohou uchazeči nahlédnout do zadání didaktických testů, které konali. Uchazeč zadá své příjmení a rodné číslo.

https://vpz.cermat.cz/testy/

SZ Banner 250x250

Osvětová kampaň ve spolupráci a spoluautorství zaměstnavatelů, odborových svazů ve zdravotnictví a vzdělavatelů, zaměřená na zájemce o studium na středních zdravotnických školách a jejich rodiny, více na www.studujzdravku.cz

Ve čtvrtek 20. 4. 2017 proběhla ve školní posilovně beseda se strážníkem jindřichohradecké městské policie Bc. Romanem Stejskalem. Studentům byla nejprve přiblížena konkrétní činnost městské policie, dále měli studenti možnost klást panu Stejskalovi zvídavé otázky. Neméně zajímavý byl závěr besedy, ve kterém studenti zhlédli záběry s vybranými přestupky z kamer z Jindřichova Hradce.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení  a seznam přijatých uchazečů zveřejní ředitelka školy na webových stránkách školy a na úřední desce školy v pátek 28. 4. 2017

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Dne 20. 4. 2017 se konala v Českých Budějovicích soutěž Miss sestřička. Zúčastnily se jí studentky 3.A: Marie Bubnová, která vyhrála a slečna Miroslava Ochmanová, která skončila na hezkém 4. místě.

Dne 3. dubna 2017 se konal interaktivní seminář pro pedagogy školy s Mgr. Boženou Havlovou na téma „Bezpečné klima ve škole“.
V rámci projektu “Strategie předcházení šikany a rizikového chování“ bude na tento seminář navazovat další supervizní činnost Mgr. Havlové a Mgr. Hurychové – školního metodika prevence.

Dne  4. 4. 2017 proběhla beseda v rámci EVVO pro 3. ročníky na téma Prázdniny v Černobylu s fotografem a publicistou Václavem Vašků, který se o danou tématiku velice zajímá a černobylskou oblast pravidelně navštěvuje. Studenti nejprve zhlédli stejnojmenný dokumentární film, následně měli možnost panu Vašků klást otázky a diskutovat o černobylské problematice.

V pondělí 27. 3. 2017 se konalo otevřené krajské kolo v silovém čtyřboji v tělocvičně TJ Slovan v J. Hradci. Na reprezentaci naší školy se vydalo čtyřčlenné dívčí družstvo. Dívky obsadily 4. místo v pořadí družstev. Nejlepší sportovkyní SZŠ J. Hradec byla Kristýna Lukášková – 162 bodů – 5. místo v kategorii jednotlivců.
Chválíme všechny zúčastněné a těšíme se na další soutěžení!

Zvoleným členem školské rady z řad oprávněných studentů

Kučera Jakub 3. B 16 hlasů
Moravec Jakub 3. A 3 hlasy
Turková Kristýna 3. B 2 hlasy
Bogdan Ivana 3. A 0 hlasů
Mrkvička Dominik 3. A 24 hlasů

Zvoleným členem školské rady z řad pedagogických pracovníků

Mgr. Mácová Miroslava 11 hlasů
Mgr. Mazancová Jana 2 hlasy
Mgr. Beneda Václav 0 hlasů
Mgr. Medová Hana 0 hlasů
Mgr. Petrů Štěpánka 0 hlasů

Účast na volbách do školské rady

  • Počet voličů z řad pedagogických pracovníků: 17
    Volilo: 13
  • Počet voličů z řad zletilých studentů: 77
    Volilo: 45 
  • Počet voličů z řad rodičů: 1

Celkem hlasů: 59 (13+45+1)

Dne 23. 3. 2017 proběhl na naší škole druhý ročník literární soutěže Setkání nad knihou. Studenti se při ní mohli navzájem podělit o své zážitky z četby knih, které si vybrali. Jejich snahy přesvědčit, že právě jimi doporučovaná kniha stojí za přečtení, hodnotila čtyřčlenná porota z řad vyučujících.

1. místo připadlo Simoně Flídrové ze 2. B, která představila knihu Harry Potter a prokleté dítě od J. K. Rowlingové, 2. místo obsadila Kateřina Krátká z 1. A s knihou Bosá dívka od Kateřiny Janouchové a 3. místo obsadila Vendula Jahodová s knihou ...a máš mě rád? od Jana Pelce. Všechny tři vítězky obdržely odměny ve formě poukázek z knihkupectví Kanzelsberger.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.