Dne 15. března 2016 se žáci naší školy zúčastnili okresního kola florbalového turnaje, školu reprezentovali tito žáci: J. Kučera, D. Mrkvička, J. Moravec, V. Míka, Š. Kubů, O. Šenigl, M. Dejmek, J. Jůna, J. Kořínek.

Dne 18. března 2016 se okresního kola ve florbale zúčastnily také dívky v této sestavě:  K. Turková, K. Jelínková, S. Vettermannová, H. Korbelová, Ž. Dědičová, L. Michálková, E. Nováková, K. Bugajová, K. Vránová, P. Dušková, K. Hronková, N. Vopálková, M. Bartyzalová, N. Vejvodová.

Všem žákyním a žákům děkujeme za účast.

Ve středu 23. března 2016  proběhla beseda z cyklu SPP s Romanem Stejskalem, zástupcem Městské policie Jindřichův Hradec. Besedy se zúčastnili studenti 2. ročníků naší školy.

Ve středu 16. března 2016 proběhla na naší škole beseda z cyklu SPP s tiskovou mluvčí PČR Mgr. H. Millerovou. Besedy se zúčastnili studenti 1. ročníků.

Žákyně a učitelé SZŠ spolupracovali na projektovém dni IV. ZŠ J. Hradec. Žákům základní školy byly 15. března 2016 předvedeny ukázky z první pomoci a předány informace z oblasti epidemiologie se zaměřením na infekční pandemické choroby.

V rámci předmětu Dramatická výchova studenti 2. ročníků oboru Sociální činnost nacvičili krátké divadelní představení s názvem „Dupy, dupy, dup…“. Jeho premiéru shlédly děti z MŠ Hvězdárna dne 17. března 2016 (viz video).

 • Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení byly ředitelce školy do 15. března 2016 podány.
 • Následně kolem 25. března 2016 obdrží poštou zákonný zástupce uchazeče pozvánku k přijímací zkoušce se základními informacemi, pokyny a registračním číslem, pod kterým bude uchazeč veden.
 • Dle vlastní volby vybraného termínu na přihlášce se uchazeč dostaví k přijímací zkoušce ve dnech 22. nebo 25. 4. 2016 (bude uvedeno v pozvánce).
 • V pondělí 25. 4. 2016 do 15 hod budou na úřední desce a na webových stránkách školy zveřejněny výsledky 1. kola přijímacího řízení.
 • Následně musí uchazeč potvrdit svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, do které byl přijat, doručením zápisového lístku ředitelce školy, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (zveřejněním výsledků). Pokud tato lhůta uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává.
 • Rozhodnutí o přijetí se poštou nerozesílá, přijatí uchazeči budou vyznačeni ve zveřejněném seznamu výsledků na webu školy nebo úřední desce.
 • Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí poštou.
  Pro nepřijaté uchazeče se otevře možnost přijetí v 1. kole na základě odvolání!!

V případě jakýchkoliv dotazů nebo pro dohodnutí dalšího postupu pro odvolání volejte na tel : 384 361 787, 384 361 786 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Přeji hodně úspěchů.
Běla Picková

Dne 1. března  2016 se konalo v Českých Budějovicích krajské kolo psychologické olympiády na téma „ Životní motto, kterým se řídím.“ Soutěže se zúčastnily vítězky školního kola studentky Petra Brožová 4. A a Lenka Trávníčková 2. A. Za vzornou reprezentaci děkujeme.

Dne 2. března 2016 se žáci druhých ročníků zúčastnili besedy na téma "Chemické látky v našich vodách". Poznatky jim přijeli předat vyučující z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, z fakulty rybářství a ochrany vod.

Zájemci o moderní styl tancování (např. Hip Hop, House) mohou na naší škole od března navštěvovat nový taneční kroužek „Taneční Crew“ pod vedením studentky Žanety Kraupacové. Tréninky se budou konat v úterý od 15. 05 hod v posilovně školy.

tanecnice

Studenti oboru Sociální činnost vykonávají v průběhu školního roku praktické vyučování ve 3. a 4. ročníku v těchto zařízeních:

 • Nemocnice J. Hradec:
  • oddělení LDN
  • sociální lůžka
  • dětské oddělení
  • ODN
 • CSS – DS Otín, J. Hradec
 • Občanské sdružení MESADA, J. Hradec
 • Otevřená OKNA , z.ú. ( dříve Občanské sdružení OKNA)
 • Sociální pracovnice Nemocnice J. Hradec
 • CSS Česká ulice, J. Hradec (Centrum sociálních služeb)
 • CSS Bobelovka, J. Hradec
 • 1. Mateřská škola J. Hradec II., Růžová ulice

Souvislou praxi (ve 3. a 4. roč.) si studenti volí podle místa bydliště, studentům dle možností umožníme nácvik praktických dovedností v zařízeních:

 • Pečovatelská služba Ledax o.p.s.,
 • Domov pro matky s dětmi (Azylový dům) Políkno
 • CSS Česká ulice, J. Hradec
 • CSS – DS Otín, J. Hradec
 • DS Třeboň
  a řada dalších....

Studenti oboru Zdravotnický asistent (ve 3. a 4. roč.) vykonávají v průběhu školního roku praktické vyučování v těchto zařízeních:

 • Nemocnice J. Hradec :
  • oddělení interní C - ženy
  • oddělení interní D - muži
  • oddělení chirurgické A
  • oddělení chirurgické B
  • oddělení gynekologicko – porodnické
  • oddělení dětské
  • oddělení neurologické
  • oddělení ortopedické
  • ambulance – interní, chirurgická, ortopedická
  • ordinace praktických lékařů
 • 2. Mateřská škola Jindřichův Hradec, Havlíčkova 175

Souvislou praxi (v červnu ve 3. roč.) si studenti volí podle místa bydliště, studentům dle možností umožníme nácvik praktických dovedností na odděleních těchto zařízení:

 • Nemocnice J. Hradec
 • Nemocnice Pelhřimov
 • Nemocnice Dačice, atd.

V pondělí 29. února 2016 se na naší škole konala zajímavá beseda pracovníků JE Temelín se studenty 1. ročníků týkající se jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů elektrické energie.

Téma studenty zaujalo a aktivně se zapojili do diskuse.

V pátek 19. února 2016 proběhla na naší škole beseda s Dr. Josefem Hrdinkou, PhD. v rámci specifické primární prevence. Letos byla tematicky zaměřena na vybudování a posílení zdravého sebehodnocení a sebevědomí. Téma "Od komplexů k sebeúctě" studenty zaujalo a ocenili osobitý přístup přednášejícího.

V druhém pololetí školního roku 2015/2016 bude SZŠ v Jindřichově Hradci ve spolupráci s VZP realizovat projekt s názvem „Řekněte NE obezitě a kouření, řekněte ANO životu.“ Naši žáci budou pod vedením odborné učitelky navštěvovat ZŠ v Jindřichově Hradci a zábavnou formou budou informovat žáky 7. a 8. tříd o tomto aktuálním problému.

Dne 14. března 2016 od 13.15 hod. proběhne na naší škole (v učebnách č. 22 a č. 24) 1. kolo matematické soutěže. Studenti se seznámí s matematikou poněkud jinou, než se učí ve škole. Nejlepší soutěžící budou odměněni hodnotnými cenami.

Soutěž je určena pro příznivce zájmové matematiky.

Dne 11. února 2016 se konalo školní kolo psychologické olympiády na téma:  „ Životní motto, kterým se řídím.“

Z třídních kol postoupily do školního kola soutěže tyto studentky:

2.A         Trávníčková Lenka                                        

2.B         Kojanová Lenka                                            

3.A         Dušková Petra                                                                                                               

3.B         Wanieová Denisa                          

4.A         Brožová Petra

4.B         Vaňková Michaela

Výsledky školního kola:

1. místo Trávníčková Lenka

2. místo Brožová Petra

3. místo Kojanová Lenka

První dvě nejlepší práce ze školního kola postupují do krajského kola v Českých Budějovicích, které se koná 1. března 2016.

Ve dnech od 11. do 15. dubna 2016 realizuje naše škola poznávací zahraniční zájezd do Itálie. Program bude pestrý a určitě zajímavý. Navštívíme Benátky, Řím, Vatikán, Florencii a Neapolský záliv. Zájezdu se zúčastní studenti zejména z 1. a 2. ročníku.

Dne 31. března 2016 od 13.00 hod. proběhne na naší škole 1. ročník literární soutěže Setkání nad knihou. Studenti si při ní budou moci předat informace o knihách, které je při četbě zaujaly. Přihlášky knih do soutěže je možno podat do 22. února 2016 u vyučujících českého jazyka a literatury. 

Prezentace budou posuzovány porotou. Nejlepší z nich budou odměněny.

Soutěž je určena všem, kteří se zajímají o literaturu jakéhokoliv žánru.

Na přihlášku je nutné  u oboru  Zdravotnický asistent  nechat potvrdit zdravotní způsobilost od lékaře. Musí zde být uvedena formulace: ”Uchazeč je způsobilý k výkonu zdravotnického povolání podle zákona č. 373/2011 Sb.” nebo formulace "Uchazeč je schopen studia".

Bez této formulace nemůže být přihláška přijata a bude vrácena k doplnění.

Na přihlášku je nutné u oboru Sociální činnost  nechat potvrdit zdravotní způsobilost od lékaře. Musí zde být uvedena formulace: ”Uchazeč je způsobilý ke vzdělávání v oboru 75-41-M/01.” nebo formulace "Uchazeč je schopen studia".

Bez této formulace nemůže být přihláška přijata a bude vrácena k doplnění.

Závěrečná monitorovací zpráva projektu s názvem „Podpora jazykové vybavenosti žáků", reg. č. CZ.1.07/1.1.00/57.1340, realizovaného v rámci výzvy č. 57, byla schválena dne 25. 1. 2016.

 

Dne 11. února 2016 se uskuteční školní kolo psychologické olympiády na téma "Životní motto, kterým se řídím".

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.