Studenti oboru Sociální činnost vykonávají v průběhu školního roku praktické vyučování ve 3. a 4. ročníku v těchto zařízeních:

 • Nemocnice J. Hradec:
  • oddělení LDN
  • sociální lůžka
  • dětské oddělení
  • ODN
 • CSS – DS Otín, J. Hradec
 • Občanské sdružení MESADA, J. Hradec
 • Otevřená OKNA , z.ú. ( dříve Občanské sdružení OKNA)
 • Sociální pracovnice Nemocnice J. Hradec
 • CSS Česká ulice, J. Hradec (Centrum sociálních služeb)
 • CSS Bobelovka, J. Hradec
 • 1. Mateřská škola J. Hradec II., Růžová ulice

Souvislou praxi (ve 3. a 4. roč.) si studenti volí podle místa bydliště, studentům dle možností umožníme nácvik praktických dovedností v zařízeních:

 • Pečovatelská služba Ledax o.p.s.,
 • Domov pro matky s dětmi (Azylový dům) Políkno
 • CSS Česká ulice, J. Hradec
 • CSS – DS Otín, J. Hradec
 • DS Třeboň
  a řada dalších....

Studenti oboru Zdravotnický asistent (ve 3. a 4. roč.) vykonávají v průběhu školního roku praktické vyučování v těchto zařízeních:

 • Nemocnice J. Hradec :
  • oddělení interní C - ženy
  • oddělení interní D - muži
  • oddělení chirurgické A
  • oddělení chirurgické B
  • oddělení gynekologicko – porodnické
  • oddělení dětské
  • oddělení neurologické
  • oddělení ortopedické
  • ambulance – interní, chirurgická, ortopedická
  • ordinace praktických lékařů
 • 2. Mateřská škola Jindřichův Hradec, Havlíčkova 175

Souvislou praxi (v červnu ve 3. roč.) si studenti volí podle místa bydliště, studentům dle možností umožníme nácvik praktických dovedností na odděleních těchto zařízení:

 • Nemocnice J. Hradec
 • Nemocnice Pelhřimov
 • Nemocnice Dačice, atd.

V pondělí 29. února 2016 se na naší škole konala zajímavá beseda pracovníků JE Temelín se studenty 1. ročníků týkající se jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů elektrické energie.

Téma studenty zaujalo a aktivně se zapojili do diskuse.

V pátek 19. února 2016 proběhla na naší škole beseda s Dr. Josefem Hrdinkou, PhD. v rámci specifické primární prevence. Letos byla tematicky zaměřena na vybudování a posílení zdravého sebehodnocení a sebevědomí. Téma "Od komplexů k sebeúctě" studenty zaujalo a ocenili osobitý přístup přednášejícího.

V druhém pololetí školního roku 2015/2016 bude SZŠ v Jindřichově Hradci ve spolupráci s VZP realizovat projekt s názvem „Řekněte NE obezitě a kouření, řekněte ANO životu.“ Naši žáci budou pod vedením odborné učitelky navštěvovat ZŠ v Jindřichově Hradci a zábavnou formou budou informovat žáky 7. a 8. tříd o tomto aktuálním problému.

Dne 14. března 2016 od 13.15 hod. proběhne na naší škole (v učebnách č. 22 a č. 24) 1. kolo matematické soutěže. Studenti se seznámí s matematikou poněkud jinou, než se učí ve škole. Nejlepší soutěžící budou odměněni hodnotnými cenami.

Soutěž je určena pro příznivce zájmové matematiky.

Dne 11. února 2016 se konalo školní kolo psychologické olympiády na téma:  „ Životní motto, kterým se řídím.“

Z třídních kol postoupily do školního kola soutěže tyto studentky:

2.A         Trávníčková Lenka                                        

2.B         Kojanová Lenka                                            

3.A         Dušková Petra                                                                                                               

3.B         Wanieová Denisa                          

4.A         Brožová Petra

4.B         Vaňková Michaela

Výsledky školního kola:

1. místo Trávníčková Lenka

2. místo Brožová Petra

3. místo Kojanová Lenka

První dvě nejlepší práce ze školního kola postupují do krajského kola v Českých Budějovicích, které se koná 1. března 2016.

Ve dnech od 11. do 15. dubna 2016 realizuje naše škola poznávací zahraniční zájezd do Itálie. Program bude pestrý a určitě zajímavý. Navštívíme Benátky, Řím, Vatikán, Florencii a Neapolský záliv. Zájezdu se zúčastní studenti zejména z 1. a 2. ročníku.

Dne 31. března 2016 od 13.00 hod. proběhne na naší škole 1. ročník literární soutěže Setkání nad knihou. Studenti si při ní budou moci předat informace o knihách, které je při četbě zaujaly. Přihlášky knih do soutěže je možno podat do 22. února 2016 u vyučujících českého jazyka a literatury. 

Prezentace budou posuzovány porotou. Nejlepší z nich budou odměněny.

Soutěž je určena všem, kteří se zajímají o literaturu jakéhokoliv žánru.

Na přihlášku je nutné  u oboru  Zdravotnický asistent  nechat potvrdit zdravotní způsobilost od lékaře. Musí zde být uvedena formulace: ”Uchazeč je způsobilý k výkonu zdravotnického povolání podle zákona č. 373/2011 Sb.” nebo formulace "Uchazeč je schopen studia".

Bez této formulace nemůže být přihláška přijata a bude vrácena k doplnění.

Na přihlášku je nutné u oboru Sociální činnost  nechat potvrdit zdravotní způsobilost od lékaře. Musí zde být uvedena formulace: ”Uchazeč je způsobilý ke vzdělávání v oboru 75-41-M/01.” nebo formulace "Uchazeč je schopen studia".

Bez této formulace nemůže být přihláška přijata a bude vrácena k doplnění.

Závěrečná monitorovací zpráva projektu s názvem „Podpora jazykové vybavenosti žáků", reg. č. CZ.1.07/1.1.00/57.1340, realizovaného v rámci výzvy č. 57, byla schválena dne 25. 1. 2016.

 

Dne 11. února 2016 se uskuteční školní kolo psychologické olympiády na téma "Životní motto, kterým se řídím".

V úterý 12. ledna 2016 se konala pro studenty 4. ročníků speciální RoadShow Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Doc. PhDr. Alena Kajanová Ph.D. studenty maturitních ročníků zábavnou prezentací a soutěžemi neformálně a vtipně seznámila se sociálními a zdravotnickými obory na ZSF JU.

Ve čtvrtek 17. prosince 2015 se studenti 3.A a 3.B zúčastnili hodinové besedy vedené v anglickém jazyce na téma "dobrovolnická práce", při níž se setkali se španělským dobrovolníkem Ionem Eslavou. Beseda se konala v městské knihovně a studentům přinesla kromě možnosti procvičit si angličtinu také hodně inspirace, informací a odkazů.

8.00 - 8.45 hod. - program TU se třídami

8.50 - 9.15 hod. – „Zpívání na schodech“

9.25 hod. - odchod tříd na zimní stadion pod vedením TU

9.45 - 10.45 hod. -  „Vánoční bruslení“

po skončení začátek VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN!!!

Dne 8. prosince 2015 odpoledne se v posilovně školy konala přednáška s naším bývalým studentem Jiřím Motákem. Měl připravenou prezentaci na téma "Práce v zahraničí" a vyprávěl své zážitky z arabských zemí. Zúčastnili se studenti  4.A, 4.B a 3.A.

Děkujeme za pěkné zpříjemnění výuky.

Ve středu 9. prosince 2015  (od 13 do 17 hod.) proběhla v naší škole sbírka  časopisů „PŘINESME RADOST, NAPLŇME ČAS“ organizována ve spolupráci s Městskou knihovnou v J. Hradci, humanitární organizací Adra a vedením dobrovolníků Nemocnice J. Hradec. Pro Domov seniorů v Otíně a pro Dětské oddělení Nemocnice v J. Hradci jsme vybrali celkem 10 beden časopisů.

Všem dárcům, kteří přispěli ke krásnému výsledku sbírky, moc děkujeme.

 Ve spolupráci s Nemocnicí Jindřichův Hradec, a. s. proběhla 4. prosince 2015 mikulášská besídka. Studenti 4. A navštívili Dětské oddělení, Oddělení následné a rehabilitační péče A a B a Oddělení sociálních lůžek. Obě strany si besídku užily a všem se líbila, jak klientům, tak i studentům.

Viz fotografie ve fotogalerii.

red ribbon1. 12. 2015 se naše škola tradičně zapojila do veřejné sbírky Červená stužka na podporu boje proti AIDS.

Naši studenti během měsíce listopadu realizovali preventivní program Zdravý zoubek u dětí v 1. MŠ v Jindřichově Hradci. Během prezentace Zdravého zoubku byla se studenty natočena reportáž, která se vysílala v Českém rozhlasu na Radiožurnálu.

 Podrobnější informace na webu 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.