Ve středu 25. 9. 2019 se konal Středoškolský atletický pohár v Jindřichově Hradci.
Na reprezentaci naší školy se vydalo 12 žáků. Družstvo dívek dosáhlo v celkovém umístění družstev na 6. místo.
Družstvo chlapců dosáhlo také na krásné 6. místo.

Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na příští rok na stejně dobré či lepší výkony!

DNY PRVNÍ POMOCI

Dnes  26. 9. 2019  proběhl na naší škole jeden ze  DNŮ PRVNÍ POMOCI. Žáci 8.  a 9. tříd 2. ZŠ zhlédli ukázky první pomoci a vyzkoušeli si praktický nácvik modelových situací.

FOTO

Naše škola se opět zapojila do celostátní sbírky Srdíčkové dny.
Tento rok žákyně 3. ročníků prodávaly barevné propisovací tužky, magnetky se zvířátky a barevné kolíčky.

Všem, kteří se účastnili a přispěli na sbírku děkujeme.

Ve čtvrtek 3. října 2019 proběhl první den otevřených dveří na naší škole. Další možnost návštěvy a prohlídky školy je možná při druhém dni otevřených dveři 4. prosince 13.00 - 17.00.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Dne 5. listopadu 2019 proběhne v naší škole už druhý Den první pomoci pro žáky ze základních škol.
Žáci 8. a 9. tříd mohou zhlédnout ukázky první pomoci a vyzkoušet si praktický nácvik modelových situací.

Žáci 3. ročníků byli Českou školní inspekcí zařazeni do výběrového zjišťování výsledků vzdělávání v oblasti sociální gramotnosti. Testování v naší škole proběhne v listopadu 2019.

Konkrétní termín testování a další podrobné informace budou žákům postupně sdělovány.

  • výchovná poradkyně: Mgr. V. Kopencová
  • školní metodik prevence: Mgr. I. Hurychová
  • kariérová poradkyně: Mgr. J. Beldová
  • metodik ICT: Ing. V. Horázný
  • koordinátor EVVO: Mgr. Š. Petrů
  • vedení školní knihovny: Mgr. H. Medová

Ve dnech 12. a 13. října 2019 proběhne v Nemocnici Tábor, a. s. další ročník odborné soutěže „Jihočeská sestřička“.
Naši školu budou reprezentovat dva čtyřčlenné týmy složené ze žákyň 4. ročníku oboru zdravotnický asistent.  

Od čtvrtka 5. 9. do úterý 10. 9. 2019 probíhal tradiční Sportovně – branný kurz druhých ročníků.

Doplňovací volby do Školské rady z řad zletilých žáků nebo zákonných zástupců nezletilých žáků.

Podrobnosti a úplný řád školní jídelny najdete v odkazu.

Hlavní změnou je, že obědy nejsou automaticky objednány,

je třeba, aby si je každý objednal sám, jinak nebude mít v první školní den oběd.

 

Dne 19. - 20. 6. 2019 se konala celostátní soutěž první pomoci středních zdravotnických škol s mezinárodní účastí organizované OZS Jihlava.

Dne 18.6.2019  žáci 2. ročníku reprezentovali SZŠ Jindřichův Hradec na akci " Protidrogový vlak".

Dne 13. 6. 2019 si žáci 2. ročníků oboru ZA  připravili v rámci předmětu Výchova ke zdraví program o zdravém životním stylu
pro žáky druhých tříd 4. ZŠ v Jindřichově Hradci. Akce se dětem líbila.  

Dne 13.6.2019 se žákyně 3.ročníku aktivně účastnily akce DEN PREVENCE pořádané Nemocnicí Jindřichův Hradec a.s. 

Ve čtvrtek úterý 13. června 2019 se žáci 1.A a 1.B zúčastnili exkurze do Prahy. 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.