V rámci realizace Projektu „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I“ proběhl 17. října 2019 na naší škole workshop pro žáky ze 6. ZŠ v Jindřichově Hradci.

17. 10. 2019 proběhla  v Jindřichově Hradci odborná konference pod názvem 1. OŠETŘOVATELSKÉ DNY.
Akci pořádala Nemocnice Jindřichův Hradec. Na zajištění a organizaci tohoto dne se podílely i žákyně čtvrtého ročníku.

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
vyhlašuji z provozních a technických důvodů pro žáky Střední zdravotnické školy Jindřichův Hradec, Klášterská 77/II  ve čtvrtek
31. října 2019 a v pátek 1. listopadu 2019 ředitelské volno.

PhDr. Běla Picková
ředitelka školy

Dne 16. 10. 2019 se žákyně čtvrtých ročníků naší školy zapojily již do dvacátého ročníku celonárodní sbírkové akce Bílá pastelka.
Výtěžek je věnován ve prospěch zrakově handicapovaných lidí.

Všem, kteří se účastnili a přispěli na sbírku děkujeme.

V úterý 15. 10. 2019 se uskutečnil 7. ročník charitativního běhu Jindřichovým Hradcem ALFA COLOR RUN.
Výtěžek z akce bude věnován na konto organizace Otevřená OKNA, z.ú.

Naši školu vzorně reprezentovalo 15 žákyň.

 

11. 10. 2019 proběhla v posilovně naší školy beseda žáků 1. ročníků s panem Ivanem Jůnou z SK Kapři, který se věnuje ve spolupráci s dobrovolníky plavání s handicapovanými.
Žáky poutavě seznámil s akcemi, které pro klienty během roku i o prázdninách pořádají. Řadu akcí mohli žáci zhlédnout na promítnutých fotografiích a videích.
V závěru vyzval žáky k zamyšlení, jestli by se někteří nechtěli do této činnosti jako dobrovolníci zapojit a přinášet tak radost nejen handicapovaným klientům, ale i sobě.

V sobotu 12. října 2019 proběhl v Nemocnici Tábor, a. s. pátý ročník odborné soutěže „Jihočeská sestřička“.

Dne 10. 10. 2019 se SZŠ Jindřichův Hradec zúčastnila burzy škol v Třeboni.
Žáci a žákyně prezentovali studijní program oboru Praktická sestra a aktivity naší školy žákům ZŠ a jejich rodičům. 

 

 

Dne 10.10.2019  se žáci ze třídy 3.B zúčastnili zajímavé konference v rámci Dnů domácí hospicové péče. 
Konference se konala v Pelhřimově, byla zaměřena na paliativní péči v nemocnici. Dozvěděli se o perinatálním hospici Jihočeské Dítě v srdci.

 
Žákům se konference líbila.

Ve středu 25. 9. 2019 se konal Středoškolský atletický pohár v Jindřichově Hradci.
Na reprezentaci naší školy se vydalo 12 žáků. Družstvo dívek dosáhlo v celkovém umístění družstev na 6. místo.
Družstvo chlapců dosáhlo také na krásné 6. místo.

Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na příští rok na stejně dobré či lepší výkony!

DNY PRVNÍ POMOCI

Dnes  26. 9. 2019  proběhl na naší škole jeden ze  DNŮ PRVNÍ POMOCI. Žáci 8.  a 9. tříd 2. ZŠ zhlédli ukázky první pomoci a vyzkoušeli si praktický nácvik modelových situací.

FOTO

Naše škola se opět zapojila do celostátní sbírky Srdíčkové dny.
Tento rok žákyně 3. ročníků prodávaly barevné propisovací tužky, magnetky se zvířátky a barevné kolíčky.

Všem, kteří se účastnili a přispěli na sbírku děkujeme.

Ve čtvrtek 3. října 2019 proběhl první den otevřených dveří na naší škole. Další možnost návštěvy a prohlídky školy je možná při druhém dni otevřených dveři 4. prosince 13.00 - 17.00.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Dne 5. listopadu 2019 proběhne v naší škole už druhý Den první pomoci pro žáky ze základních škol.
Žáci 8. a 9. tříd mohou zhlédnout ukázky první pomoci a vyzkoušet si praktický nácvik modelových situací.

Žáci 3. ročníků byli Českou školní inspekcí zařazeni do výběrového zjišťování výsledků vzdělávání v oblasti sociální gramotnosti. Testování v naší škole proběhne v listopadu 2019.

Konkrétní termín testování a další podrobné informace budou žákům postupně sdělovány.

  • výchovná poradkyně: Mgr. V. Kopencová
  • školní metodik prevence: Mgr. I. Hurychová
  • kariérová poradkyně: Mgr. J. Beldová
  • metodik ICT: Ing. V. Horázný
  • koordinátor EVVO: Mgr. Š. Petrů
  • vedení školní knihovny: Mgr. H. Medová

Ve dnech 12. a 13. října 2019 proběhne v Nemocnici Tábor, a. s. další ročník odborné soutěže „Jihočeská sestřička“.
Naši školu budou reprezentovat dva čtyřčlenné týmy složené ze žákyň 4. ročníku oboru zdravotnický asistent.  

Od čtvrtka 5. 9. do úterý 10. 9. 2019 probíhal tradiční Sportovně – branný kurz druhých ročníků.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.