Dne 17. 12. 2018 proběhla v naší škole dějepisná  soutěž Osobnosti osmičkových let naší historie. Soutěže se zúčastnila tříčlenná družstva z 1. a 2. ročníků.
Soutěžící prokazovali znalosti  spojené s naší historií 20. století.

Ve čtvrtek 6. prosince 2018 byla na naší škole ukončena předvánoční sbírka „Radost dětem v Nemocnici J. Hradec“ organizovaná již tradičně ve spolupráci s Městskou knihovnou J. Hradec, humanitární organizací ADRA a Nemocnicí J. Hradec. V letošním roce se do sbírky zapojily rovněž jindřichohradecká Vysoká škola ekonomická a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

20. listopadu proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce 2018/19

Na předních místech se umístily :
1. místo: Nikola Miklová, 4.B
2. místo: Klára Tůmová, 2.B
3. místo: Jana Rozporková, 1.A

Všem soutěžícím děkujeme za účast.

Ve středu 5. 12. 2018 žákyně 4. A v rámci praxe ukázaly svou skrytou tvář. V kostýmech Mikuláše, anděla a několika čertů potěšily pacienty lůžkových oddělení jindřichohradecké nemocnice. Hlavně děti ocenily, že kniha hříchů zůstala nepopsána. Perníčky, které žákyně samy napekly a ozdobily, chutnaly i seniorům na oddělení následné  péče.
Mikuláš s anděly a čerty zavítal i do naší školy a mezi klienty domova seniorů, tentokrát v podání žákyň 3.A a 3.B.

V průběhu října a listopadu se naši žáci zapojili do realizace preventivního programu Zdravý zoubek 2018.
Proškolili celkem 662 dětí z MŠ a 1. tříd ZŠ v Jindřichově Hradci. Díky sponzorům jsme mohli dětem předat i motivační balíčky k prevenci zubního kazu.

29. 11. 2018 se žákyně čtvrtých ročníků naší školy zapojily do celonárodní sbírkové akce Červená stužka ve prospěch HIV pozitivních osob.
Na sbírkové konto jsme přispěli 4 359 Kč po prodeji všech 200 stužek.

Ve čtvrtek 6. prosince 2018  se na naší škole uskutečnil druhý Den otevřených dveří.

Dne 26.11.2018 žáci 3.B a 4.B oboru Sociální činnost zdobili perníčky pro předvánoční sbírku rané péče. Perníčky upekli žáci ze všech ročníků ve svém osobním volnu. Touto  formou vyjádřili solidaritu s rodinami pečujícími o dítě se zdravotním postižením.

FOTO:
Zdobení perníčků

V pátek 23. 11. 2018 se v J. Hradci v městské sportovní hale konal basketbalový turnaj smíšených družstev žáků středních škol - Memoriál Karla Sedláře, kterého se zúčastnilo družstvo SZŠ J. Hradec. Vzhledem k vysoké basketbalové konkurenci jsme se umístili na 4. místě.

Sportovní akce proběhla ve zdravém sportovním duchu a v rámci fair play.  Již teď se těšíme na další ročník!

Ve čtvrtek 22. listopadu 2018 se v naší škole konalo oblastní kolo 11. ročníku oblíbené soutěže PIŠQWORKY.
Soutěžní klání proběhlo v příjemné atmosféře. Zvítězil tým z Gymnázia Dačice.
Vítězům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v krajském kole.

Dne 19. 11. 2018 žáci druhého ročníku SZŠ J. Hradec navštívili jindřichohradecké Muzeum fotografie, kde se zúčastnili strukturovaného dialogu s europoslancem Tomášem Zdechovským, zaměřeného na téma EU pro mladé. Zapojení do akce mělo u žáků velice pozitivní ohlas.

V neděli 18. listopadu 2018 jsme s žáky naší školy navštívili Prahu. Konkrétně Kavčí hory, kde sídlí budova České televize.
Po prohlídce budovy ČT, jsme se aktivně zúčastnili natáčení pořadu "Tajemství těla".
Přivezli jsme si mnoho krásných zážitků.

Dne 19. 11. 2018 proběhla beseda žáků 4. ročníků s paní Věrou Šilerovou z Registru dárců kostní dřeně.
Seznámila nás s podmínkami vstupu do dárcovského registru a zodpověděla dotazy žáků. 

V pátek 16. listopadu 2018 proběhla pro žáky 4. ročníků speciální Roadshow Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Zástupci  ZSF JU zábavnou prezentací a soutěžemi maturanty neformálně seznámili se sociálními a zdravotnickými obory na ZSF JU.

Dne 1. 11. 2018 žáci druhých ročníků navštívili divadelní představení Maryša v Divadle Oskara Nedbala v Táboře a 8. 11. 2018 žáci prvních a čtvrtých ročníků zhlédli hru Lakomec v sále Kulturního domu Střelnice v Jindřichově Hradci.
Představení se líbila.

Ve středu 24. 10. 2018 se v J. Hradci na 5. ZŠ konalo okresní kolo turnaje ve stolním tenisu, ve kterém družstvo dívek SZŠ J. Hradec obsadilo 1. místo ve své kategorii. Následně se pak v úterý 6. 11. 2018 na stejném místě konalo kolo krajské, ve kterém dívky obsadily krásné 2. místo.
Děvčata, děkujeme za reprezentaci naší školy!

Dne 5. 11. 2018 se uskutečnila v rámci EVVO beseda pro třetí ročníky na téma Energetická gramotnost. Žákyně si rozšířily obzory v tématech Blackout, Energetická soustava na území ČR, Rozdíly mezi stejnosměrným a střídavým proudem a Rozdíly mezi jednotlivými druhy elektráren.

V pátek 16.11.2018 v odpoledních hodinách proběly třídní schůzky rodičů.

V pátek 26. října 2018 proběhly oslavy 30. výročí založení školy. Oslavy se vydařily, ve škole byla skvělá atmosféra a plno absolventů a hostů. Děkujeme všem návštěvníkům a přátelům a věříme, že si z oslav odnesli příjemné zážitky a budou na ně rádi vzpomínat.

Společná část

Povinné zkoušky

 • český jazyk a literatura,
 • cizí jazyk nebo matematika.
 • Povinné zkoušky koná žák v jedné úrovni obtížnosti.

Nepovinné zkoušky

Žák si může (ale nemusí) zvolit maximálně 3 nepovinné zkoušky, a to z nabídky:

 • český jazyk a literatura,
 • cizí jazyk,
 • matematika,
 • občanský a společenskovědní základ,
 • biologie,
 • fyzika,
 • chemie,
 • dějepis,
 • zeměpis a
 • dějiny umění.
 

Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, španělský, francouzský a ruský. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje.

Krom zmíněného cizího jazyka není volba nepovinných zkoušek omezena tím, zda se zkušební předměty na škole vyučují. Žák má možnost si vybrat zkušební předmět, z něhož bude konat nepovinnou zkoušku, zcela svobodně bez ohledu na to, jaký obor či typ střední školy studuje. Nepovinné zkoušky (s výjimkou cizích jazyků) neznamenají pro školu žádné nároky na kvalifikaci učitelů, neboť jsou realizovány formou centrálně zadávaných a centrálně vyhodnocovaných testů.

 

 MATURITY PODZIM 2019

4.A

Praktická zkouška  (OSN)                12. - 13. 9. 2019 (čt-pá)

Ústní zkouška                                   17. 9. 2019

Předsedkyně mat. komise: Mgr. Táňa Srpová

Místopředsedkyně mat. komise: Mgr. Hana Medová

4.B

Praktická zkouška (OPR)                  10. - 11. 9. 2019 (út-st)

Ústní zkouška                                   16. 9. 2019

Předsedkyně mat. komise: Mgr. Jitka Trpáková

Místopředsedkyně mat. komise: Mgr. Jana Mazancová

 

 Profilová část

 a) pro obor Zdravotnický asistent

Skládá se z předmětů:

 • Ošetřování nemocných (praktická zkouška)
 • Ošetřovatelství (ústní zkouška)
 • Psychologie a komunikace (ústní zkouška)

 b) pro obor Sociální činnost

Skládá se z předmětů:

 • Odborná praxe (praktická zkouška)
 • Psychologie (ústní zkouška)
 • Sociální péče (ústní zkouška)

 

Podrobnosti na: 

 

Ke stažení: 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.