INFORMACE K PRAKTICKÉ VÝUCE OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH

Praktická výuka je realizována ve 3. a 4. ročníku.

OBOR Zdravotnický asistent

Praxe probíhá u oboru Zdravotnický asistent v odpoledních i dopoledních hodinách.  Praxe na jednotlivých odděleních začíná v 6:30hod. a končí nejdéle v 11:00 hod. Do 3. ročníku je zařazena i souvislá praxe, která se koná v měsíci červnu. Žáci mohou tuto praxi, po domluvě se zdravotnickým zařízením, vykonávat v místě bydliště. Praktickou výuku zajišťuje škola ve spolupráci s Nemocnicí Jindřichův Hradec, a.s. na odděleních interny, chirurgie, neurologie. Ve čtvrtém ročníku je praxe rozšířena o práci na ambulancích (endoskopie, dětské, urgentní, chirurgické, interní), na gynekologicko - porodnickém oddělení a praxi s dětmi v mateřské škole.

 
Ředitelka Střední zdravotnické školy v Jindřichově Hradci vyhlašuje podle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 1. kolo přijímacího řízení a podle § 60 odst. 2 stanovuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů a jednotná kritéria pro školní rok 2019/2020 takto:
 

Obor vzdělávání
Kód oboru
Forma vzdělávání

Počet  tříd

Předpokládaný počet
přijímaných uchazečů

PRAKTICKÁ SESTRA
(53-41-M/03)
denní studium

2 60

1. kolo příjímacího řízení 

  • odevzdání přihlášky - do 1. března 2018

V úterý 9. 1. 2018 proběhla pro žáky 4. ročníků speciální Roadshow Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zástupci  ZSF JU zábavnou prezentací a soutěžemi maturanty neformálně seznámili se sociálními a zdravotnickými obory na ZSF JU.

V prosinci jsme ukončili preventivní program Zdravý zoubek . Naši studenti proškolili celkem 788 dětí z MŠ a 3. třídy ZŠ v Jindřichově Hradci. Díky sponzorům jsme mohli dětem předat motivační balíčky.

Naše škola tento rok pokračuje ve spolupráci se spolkem, který nese název Promedic.

Co je PROMEDIC a jaký je jeho program?

Cílem je proškolit širokou veřejnost v první pomoci a organizovat zdravotnická školení první pomoci. Naši žáci se účastní hlavně výuky první pomoci na základních školách, ale jejich účast je i na akcích, kde je třeba zajištění zdravotnických dozorů a poskytování zdravotnických služeb.

V prosinci se uskutečnily semináře na téma „Učení“ pod vedením vyučujících psychologie Mgr. J. Beldové a Mgr. I. Hurychové.

Seminář s podtitulem „Neumím se učit. Proč?“ byl určen pro studenty prvních ročníků.

Studenti čtvrtých ročníků mohli absolvovat seminář s podtitulem „Jak na maturitní otázky?“

Dne 1. 12. 2017 se osm studentek ze třetích ročníků zapojilo do celonárodní sbírkové akce Červená stužka konané na podporu prevence AIDS a HIV pozitivních. 

Děkujeme.

Někteří studenti naší školy se rozhodli zúčastnit 2. ročníku studentské soutěže „OurEarthisSmallerEarth“ a napsat esej v anglickém jazyce o USA.

Hlavní výhra je Program Camp Leaders zdarma nebo sleva 500 USD z programu Resort Leaders na léto 2018. Soutěž pořádá společnost SmallerEarth,s.r.o., která zajišťuje kulturně-výměnné a pracovní pobyty v zahraničí se specializací na Spojené státy americké.

Přejeme našim studentům hodně úspěchů!

Více informací na stránce soutěže: http://www.smallerearth.com/cz/soutez/

Naše škola dlouhodobě spolupracuje s Nemocnicí J. Hradec na programech pro širokou veřejnost.

Jeden s těchto programů proběhl  28.11.2017, účastnili se ho žáci čtvrtých ročníků. 

Děkujeme zúčastněným.

Na Střední zdravotnické škole proběhla vánoční  sbírka pro Dětský domov Kamenice nad Lipou  7.12. 2017 ve spolupráci s organizací ADRA  a s Městskou knihovnou.

Děkujeme všem, kteří organizačně zajišťovali sbírku a hlavně těm, kteří přispěli svými dary.

Krásné Vánoce dětem i vám.

Ve čtvrtek 30. 11. 2017 se v J. Hradci v městské sportovní hale konalo okresní kolo turnaje ve volejbalu, kterého se zúčastnilo družstvo dívek a družstvo chlapců SZŠ. Obě družstva bojovala nejvíce v posledních zápasech. Přes veškerou snahu byla naše hra odměněna 4. místy v obou kategoriích.

Sportovní akce proběhla ve zdravém sportovním duchu a v rámci fair play.  Již teď se těšíme na další ročník!

V listopadu proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce 2017/18

Nejlepší studenti:

1. místo: Adéla Dvořáková, 3.A            

2. místo: Miroslava Pokorná, 3.B

3. místo: Barbora Holubová, 2.B

Všem soutěžícím děkujeme za účast.

Dne 14.11.2017 studenti 3.B a 4.B oboru Sociální činnost zdobili perníčky pro předvánoční sbírku rané péče. Perníčky upekli studenti ze všech ročníků ve svém osobním volnu. Touto  formou vyjádřili solidaritu s rodinami pečujícími o dítě se zdravotním postižením.

Dne 13.11.2017 se studenti 4. ročníků zúčastnili exkurze do hospicu sv. Jana N. Neumanna a Domova matky Vojtěchy v Prachaticích. Dozvěděli se o zařízení, které poskytuje paliativní lékařskou péči těm, u nichž vítězná medicína vyčerpala všechny své možnosti a o domovu se zvláštním režimem pro osoby s různými druhy demence, zejména Alzheimerovou chorobou.

Dne 8.11.2017 se studenti anglického jazyka ze 3. ročníků zúčastnili workshopu na téma „Život v Arménii“. Tento workshop vedla Sofya Piradyan z Arménie a vše probíhalo v anglickém jazyce. Tato akce se uskutečnila ve spolupráci s ICM J.Hradec z.s.

Ve čtvrtek 2. 11. 2017 se v J. Hradci na 5. ZŠ konalo okresní kolo turnaje ve stolním tenise, ve kterém družstvo dívek SZŠ J. Hradec obsadilo 1. místo ve své kategorii. Následně se pak v úterý 7. 11. 2017 konalo v Českých Budějovicích kolo krajské, ve kterém dívky obsadily krásné 2. místo.

Děvčata, děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy!

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.