Doplňovací volby do Školské rady z řad zletilých žáků nebo zákonných zástupců nezletilých žáků.

Zahájili jsme nový školní rok 2019/2020 !!!

Podrobnosti a úplný řád školní jídelny najdete v odkazu.

Hlavní změnou je, že obědy nejsou automaticky objednány,

je třeba, aby si je každý objednal sám, jinak nebude mít v první školní den oběd.

 

Úřední hodiny:  pondělí a středa 8: 00 -14: 00 hodin

Dne 19. - 20. 6. 2019 se konala celostátní soutěž první pomoci středních zdravotnických škol s mezinárodní účastí organizované OZS Jihlava.

Dne 18.6.2019  žáci 2. ročníku reprezentovali SZŠ Jindřichův Hradec na akci " Protidrogový vlak".

Dne 13. 6. 2019 si žáci 2. ročníků oboru ZA  připravili v rámci předmětu Výchova ke zdraví program o zdravém životním stylu
pro žáky druhých tříd 4. ZŠ v Jindřichově Hradci. Akce se dětem líbila.  

Dne 13.6.2019 se žákyně 3.ročníku aktivně účastnily akce DEN PREVENCE pořádané Nemocnicí Jindřichův Hradec a.s. 

Ve čtvrtek úterý 13. června 2019 se žáci 1.A a 1.B zúčastnili exkurze do Prahy. 

Dne 5. 6. 2019 se žáci prvních a druhých ročníků zúčastnili programu EVVO Planeta Země 3000 s tématem: "Kolumbie - země slasti a neřesti". Žáci byli seznámeni zábavnou vzdělávací formou s přírodními krásami země, její historií  a způsobem života obyvatelů v této oblasti s důrazem na ochranu planety.  

Dne 6. 6. 2019 proběhl na naší škole 15. ročník soutěže v první pomoci a 7. ročník Memoriálu Dáši Křížové.

31. 5. 2019 byla ve škole slavnostně předána maturitní vysvědčení letošním absolventům v oboru zdravotnický asistent a sociální činnost. Blahopřejeme k úspěšně složené zkoušce z dospělosti a přejeme šťastnou cestu životem.

FOTO

Dne 28. 5. 2019 proběhlo vyhlášení fotografické soutěže EVVO na téma: "Ze života hmyzu". Vítězné fotografie byly vystaveny v prostorách školy.

Dne 30. 5. se žáci druhých ročníků zúčastnili exkurze do Jaderné elektrárny Temelín.
Počasí nám přálo, exkurze se vydařila a všem se líbila.

Dne 21.5.2019 se žákyně 3.A  Michala Lovětinská, Jana Svobodová, Lucie Semová a Kamila Havlíková aktivně účastnily akce DEN HYGIENY RUKOU pořádané Nemocnicí Jindřichův Hradec a.s.

V pátek  10. 5. 2019 se v J. Hradci konal studentský Majáles. Žáci SZŠ J. Hradec si v tomto roce zvolili téma rap a v tematických maskách prošli spolu s žáky ostatních jindřichohradeckých středních škol v  průvodu městem na náměstí Míru, kde proběhla volba krále Majálesu. 

Dne 9. května 2019 se žáci 2. a 3. ročníků zúčastnili exkurze do Prahy.  Nejdříve  navštívili Židovské muzeum, kde se seznámili s kulturou Židů a připomněli si jejich osud za 2. sv. války. Dalším cílem byl Národní památník hrdinů heydrichiády. Zde zhlédli film věnovaný období heydrichiády, kryptu, kde se atentátníci schovávali, a kostel, v němž probíhaly dramatické boje boje. Program pokračoval návštěvou Stavovského divadla, kde od 19.00 hodin žáci zhlédli divadelní představení Kouzelná země.

V pátek 26. 4. 2019 se žáci čtvrtých ročníků rozloučili se školní docházkou tradiční slavností. Poslední zvonění a pasování žáků třetích ročníků proběhlo ve škole a parku v přátelské atmosféře. Maturantům přejeme úspěšné složení "zkoušky dospělosti".

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.