Dne 13. 3. 2018 proběhlo na SZŠ v J. Hradci pásmo "Moje prstíky" pro MŠ. Děti z 5.MŠ v J. Hradci se aktivně zapojily do činností o prstech ruky, které si pro ně připravily studentky 2. roč. oboru sociální činnost. Obě strany si dopoledne užily.
V následujících dvou týdnech bude celé pásmo ještě několikrát zopakováno pro děti z 1.MŠ.

Dne 8. 3. 2018 proběhla Matematická soutěž studentek a studentů SZŠ Jindřichův Hradec.

Celkem se zúčastnilo 12 nejodvážnějších dívek a jeden odvážný chlapec.

Nejlépe si s úlohami poradila Suchá Zuzana (4. B), o druhé místo se dělí Kümmelová Tereza (2. A) a Klimentová Kristýna (4. A) a na třetím místě se umístila Mikuláštíková Adéla (2. A).

Děkujeme účastníkům a blahopřejeme vítězům.

V úterý 6. 3. 2018 se v J. Hradci v tělocvičně Slovanu konalo okresní kolo turnaje ve florbalu chlapců.
Chlapecké družstvo SZŠ nepostoupilo ze základní skupiny, i přesto mu patří pochvala za dva vyhrané zápasy.
Dívčí turnaj okresního kola ve florbalu se konal v pátek 9. 3. 2018 a družstvo dívek SZŠ v něm obsadilo čtvrté místo.
Všem sportovcům děkujeme za hru!

Sportu zdar!

V úterý 6. března 2018 se uskutečnila v rámci EVVO beseda s Ing. P. Hesounem z odboru životního prostředí Městského úřadu J. Hradec na téma „Mokřady“. Studenti 2. ročníku měli příležitost dozvědět se mnoho zajímavého o přírodě a krajině v našem regionu.

Dne 20. 2. 2018 se konalo krajské kolo olympiády z klinické propedeutiky v Českých Budějovicích. Naši školu reprezentovaly studentky ze 2. A oboru zdravotnický asistent Michala Lovětínská  s prací o příznacích a dvojice Kateřina Krátká s Adélou Mikuláštíkovou se zaměřila na nádory. Tato dvojice se umístila na 3. místě.

Za vzornou reprezentaci všem studentkám děkujeme.​

 

Dne 23. 2. 2018 naše studentky Kateřina Krátká (2. A), Štěpánka Walterová (1. B), Adéla Plačková (1. B), Daniela Šteflová (1. A) a Klára Tůmová (1. A) předvedly ukázky první pomoci na ZŠ v Jarošově nad Nežárkou.
Žáci si mohli pod jejich vedením vyzkoušet základní postupy používané při poskytování první pomoci.
Doplnění programu zajistila Tereza Kümmelová, která žákům vysvětlila význam správného postupu při hygieně zubů. Děti si pak na modelu dutiny ústní tento postup vyzkoušely. 

Výsledky školního kola Psychologické olympiády 2017/2018.

Dne 8. 2. 2018 se konalo školní kolo psychologické olympiády na téma „Kam kráčím.“
Z třídních kol postoupili do školního kola soutěže tito studenti:

Petrů Pavlína                    2. A

Havranová Sabina            2. B

Dejmek Michal                  3. A

Flídrová Simona               3. B

Hronková Klaudie             4. A

Pánková Kristýna             4. B

Dne 26. 1 2018 se konala beseda v rámci specifické primární prevence. Již dlouhodobě a úspěšně spolupracuje naše škola se sdružením ADRA a ACET.
Letos lektor pan Adame za doprovodu koordinátorky paní Vojáčkové diskutoval se studenty třetích ročníků o kyberšikaně a riziku sociálních sítí a internetu.

Přednášejícím děkujeme.

Prohlédněnte si aktuální fotografie některých učeben naší školy...FOTO

Nebo si udělejte volno a pokud máte zájem na naší škole studovat, přijďte se podívat osobně.

Případnou návštěvu si můžete domluvit na telefonních číslech 384 361 786 , 384 361 785

16.1.2018 proběhlo školní kolo olympiády v německém jazyce.

Zvítězila v něm:  
Miroslava Pokorná, 3.B                                  se ziskem 22 bodů.

Druhé a třetí místo obsadily:
Aneta Hemberová, 3.A
Kateřina Töröková, 3.A                            obě se ziskem 19 bodů.

Vítězka  postupuje do okresního kola.               Všem gratulujeme.

Na přelomu února a března jsme prožili neobvyklý týden. Od 26. února do 2. března navštívilo naši školu 5 studentů z různých zemí světa. Prostřednictvím svých poutavých prezentací nám představili nejen sebe, ale i svou zemi, její kulturu, historii, tradice. Vše v anglickém jazyce. Nejzajímavější částí týdenního programu byla „ Global village“ – mohli jsme ochutnat čínský čaj a vyzkoušet si, jak se dá jíst čínskými hůlkami. Naše studentky se mohly obléci do tradičních indonéských šatů, zatančit si na gruzínskou hudbu nebo ochutnat speciality Malajsie. Byl to jedinečný zážitek.

Dne 16.1.2018 se pro 4. ročníky konala beseda na téma "Poslední věci člověka" s panem Michalem Žoudlíkem z pohřební služby.
Tak jako narození, tak i úmrtí je nezbytná součást života. Studenti projevili zájem o dané téma řadou zajímavých dotazů.
Panu Michalu Žoudlíkovi děkujeme.

4.A  

Praktická zkouška  (OSN)               14. 5. - 18. 5. 2018 (po-pá)

4.A   SVATÝ TÝDEN                        21. 5. - 25. 5. 2018 (po-pá)

Ústní zkouška                                  28. 5. - 31. 5. 2018 (po-čt)

Předsedkyně mat. komise: Mgr. Eva Matoušová

Místopředsedkyně mat. komise: Mgr. Marie Dubová

4.B

Praktická zkouška (OPR)                9. 5. - 11. 5. 2018 (st-pá)

4.B   SVATÝ TÝDEN                       14. 5. - 18. 5. 2018 (po-pá)

Ústní zkouška                                 21. 5. - 23. 5. 2018 (po-st)

Předsedkyně mat. komise: Mgr. Jana Ondřejová

Místopředsedkyně mat. komise: Mgr. Jaroslava Beldová

INFORMACE K PRAKTICKÉ VÝUCE OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH

Praktická výuka je realizována ve 3. a 4. ročníku.

OBOR Zdravotnický asistent

Praxe probíhá u oboru Zdravotnický asistent v odpoledních i dopoledních hodinách.  Praxe na jednotlivých odděleních začíná v 6:30hod. a končí nejdéle v 11:00 hod. Do 3. ročníku je zařazena i souvislá praxe, která se koná v měsíci červnu. Žáci mohou tuto praxi, po domluvě se zdravotnickým zařízením, vykonávat v místě bydliště. Praktickou výuku zajišťuje škola ve spolupráci s Nemocnicí Jindřichův Hradec, a.s. na odděleních interny, chirurgie, neurologie. Ve čtvrtém ročníku je praxe rozšířena o práci na ambulancích (endoskopie, dětské, urgentní, chirurgické, interní), na gynekologicko - porodnickém oddělení a praxi s dětmi v mateřské škole.

Ředitelka Střední zdravotnické školy v Jindřichově Hradci vyhlašuje podle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 1. kolo přijímacího řízení a podle § 60 odst. 2 stanovuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů a jednotná kritéria pro školní rok 2019/2020 takto:
 

Obor vzdělávání
Kód oboru
Forma vzdělávání

Počet  tříd

Předpokládaný počet
přijímaných uchazečů

PRAKTICKÁ SESTRA
(53-41-M/03)
denní studium

2 60

1. kolo příjímacího řízení 

  • odevzdání přihlášky - do 1. března 2018

V úterý 9. 1. 2018 proběhla pro žáky 4. ročníků speciální Roadshow Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zástupci  ZSF JU zábavnou prezentací a soutěžemi maturanty neformálně seznámili se sociálními a zdravotnickými obory na ZSF JU.

V prosinci jsme ukončili preventivní program Zdravý zoubek . Naši studenti proškolili celkem 788 dětí z MŠ a 3. třídy ZŠ v Jindřichově Hradci. Díky sponzorům jsme mohli dětem předat motivační balíčky.

Naše škola tento rok pokračuje ve spolupráci se spolkem, který nese název Promedic.

Co je PROMEDIC a jaký je jeho program?

Cílem je proškolit širokou veřejnost v první pomoci a organizovat zdravotnická školení první pomoci. Naši žáci se účastní hlavně výuky první pomoci na základních školách, ale jejich účast je i na akcích, kde je třeba zajištění zdravotnických dozorů a poskytování zdravotnických služeb.

V prosinci se uskutečnily semináře na téma „Učení“ pod vedením vyučujících psychologie Mgr. J. Beldové a Mgr. I. Hurychové.

Seminář s podtitulem „Neumím se učit. Proč?“ byl určen pro studenty prvních ročníků.

Studenti čtvrtých ročníků mohli absolvovat seminář s podtitulem „Jak na maturitní otázky?“

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.